Posted in Այլ

Մենք գրադանում

Այսօր ընկ․ Թերեզան չեր եկել և մենք մոդելավորման դասընթաց չանցկացրեցինք։ Ես Ինգան և Յանան գնացինք գրադարան գիրք կարդալու։ Մենք մի փոքր կարդացինք և տիկին Մարին խնդրեց մեզ իրեն օգնել։ Մենք մաքրում էինք պահարանները, դասավորում էինք գրքերը և կատարում էինք մանր մուրն մի քանի գործ։ Մենք ավարտեցինք մեր աշխատանքը և կրկին գիրք կարդացինք։ Ես կարդում էի գանձերի կղզի գիրքը։ Գիրքը ինձ շատ է դուր եկել։ Խորհուրդ կտամ բոլոր երեխաներին կարդալ գանձերի կղզի գիրքը, որովհետև գիրքը արկածային էր և նախատեսված էր ընթերցասեր մանուկների համար։

Advertisements
Posted in Այլ

Homework (text 27)

1.He married again.

2.His secound wife was much younger then he was and they often quarrelled.

 1. He and his wife quarreled.

4.One night Nasredin came home very late.

5.His wife said that she cooking dinner two hours ago.

6.She was very angry.

7.She push feel down the stairs.

8.Because the Nasredin’s wife was very angry.

9.One of Nasredin’s nighbours listening.

10.She say that the coat feel down on the stairs.

11.Nasreddin answer that what heppand.

12.The woman said that coat feel down on the stairs.

Posted in Այլ

Առցանց քննարկում

Մինչև 3-րդ դասարաններ

Վաղուց արդեն «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող կրթությունը անհնար է պատկերացնել առաց ստուգատեսների: Ընդհանրապես ստուգատեսները յուրօրինակ հարթակ են, որոնք հնարավորություն են տալիս սովորողին ու դասավանդողին ներկայացնելու իրենց մեկ տարվա գործունեության արդյունքը և մեդիայի միջոցով այն հանրայնացնելու: Ամենատարբեր ստուգատեսների շարքում իր առանձնահատուկ դերն ունի Հակոբ Հակոբյանի լուսավոր հիշատակին նվիրված բնագիտատեխնիկական ստուգատեսը, որը, չնայած իր գոյության կարճ ժամանակահատվածին (անց է կացվում 2014թ-ից), բավականին լուրջ արդյունքներ է գրանցել: Ձեռքբերումների շարքում ինձ համար ամենակարևորը, իհարկե, ստուգատեսի ընդլայնումն է, այսինքն՝ յուրաքանչյուր տարիքային խմբի սովորողների և դասավանդողների մասնակցությունը: Քանի որ մասնակցում են տարատարիք սովորողներ, ուստի ևս մեկ անգամ անհրաժեշտություն է առաջանում նորովի սահմանելու յուրաքանչյուր տարիքային խմբի նպատակներն ու այդ նպատակին հասնելու միջոցները: Սովորողների առանձնացումն ըստ տարիքային խմբերի, պայմանավորված է տվյալ տարիքի երեխայի ունակությամբ և ուսումնական ծրագրի բովանդակությամբ:

Առաջին խումբ (5-6) տարեկաններ: Այս տարիքային խմբի ստուգատեսի մասնակցության նապատակն է պատկերացում կազմել սովորողի ընկալած աշխարհի մասին: Նրա աչքերով տեսնել այն միջավայրը, որտեղ սովորղը ապրում և սովորում է:

Առաջին խմբի համար նախատեսված աշխատանքների հիմանական ուղություններն են.

 • բույսերի և կենդանիների խնամք
 • սովորողի օգտագործած խաղալիքները
 • սովորողների հավաքած մակետներն ու խաղալիքները։

Այս տարիքային խմբի սովորողները կարող են ներկայացնել ինչպես անհատական հայտեր՝ ծնողների օգնությանմբ, այնպես էլ դասվար-դաստիարակի օգնությամբ՝ խմբային հայտեր: Անհատական աշխատանքների շրջանակում սովորողները կարող են ներկայացնել տանը կամ ամառանոցում իրենց ընտանի կենդանիների և խնամած բույսերի մասին, նկարագրել տանն իրենց սիրելի և օգտագործվող խաղալիքները, մեծ եղբոր կամ քրոջ հետ հավաքած մակետները, ռոբոտներն ու խաղալիքները: Վերոհիշյալ աշխատանքները կատարվում են ծնողների անմիջական մասնակցությամբ:

Որպես խմբային աշխատանքներ սովորողները կարող են խնամել իրենց դասասենյակում, դպրոցի բակում կամ որևէ այլ տարածքում գտնվող բույսերը՝ ներկայացնելով, թե ով և ինչպես է խնամում դրանք: Խմբային աշխատանքները համակարգում ու ներկայացնում է տվյալ խմբի դասվար-դաստիարակակը:

Երկրորդ խումբ (1-3-րդ դասարաններ): Այս տարիքային խմբի ստուգատեսի մասնակցության նպատակն է պարզել, թե որքանով են սովորողները կարողնում բացատրել իրնեց շրջապատող երևույթները, ինչպես են օգտագործում ամենատարբեր գործիքներ ու չափիչ սարքեր:

Երկրորդ խմբի համար նախատեսված աշխատանքների հիմանական ուղղություններն են.

 • Իմ փոքրիկ ջերմոց-լաբորատորիան
 • Բույսերի ու կենդանիների շուրջտարյա խնամքի նախագծեր
 • Իմ ստեղծած կանաչ անկյունը
 • Լաբորատոր փորձեր

Որպես ջերմոց-լաբորատորիա կարող են հադիսանալ սովորողների դասասենյակները, որտեղ կան են սովորողների շուրջտարյա խնամքի տակ գտնվող բույսեր: Սովորողները ներկայացնում են իրենց կատարած աշխատանքը, թե ով և ինչպես է խնամում այս կամ այն բույսը: Տվյալ դեպքում խիստ անհրաժեշտ է դասվարի օգնությունը, իսկ աշխատանքը կներկայացվի որպես դասարանական նախագիծ:
Սովորողները կարող են ներկայացնել նաև անհատական կամ ընտանեկան նախագծեր՝ ծնողների օգնությամբ:

Բույսերի խնամքի նախագծերը. ավելի նախընտրելի կլինի անհատական մոտեցումը, երբ յուրաքանչյուր սովորող կարողանա ներկայացնել իր խնամած բույսը և փորձի բացատրել, թե ինչու և ինչպես է խնամում այդ բույսը, ինչ գործիքներ է օգտագործում:

Կենդանիների խնամքի պարագայում ընդունելին են ինչպես դասարանական, այնպես էլ անհատական նախագծերը: Դասարանական նախագծի դեպքում կարող են ներկայացվել, օրինակ՝ կրթահամալիրի ագարկում կենդանիների խնամքը, կամ դասասենյակային կենդանիների շուրջտարյա խնամքը: Անհատական նախագծերի դեպքում սովորողները կարող են ներկայացնել արդեն իրենց ընտանի կենդանիներին:

Կանաչ տարածքների ստեղծում՝ Կրթահամալիրի տարածքում՝ դասարան, լաբորատորիա, բակ և այլն, կանաչ տարածքների ստեղծում, դրանց շուրջտարյա խնամքին ուղղված դասարանական կամ խմբային նախագծեր: Անհատական նախագծերի դեպքում սովորողները կարող են ներկայացնել իրենց տան, բակի կանաչ անկյունը:

Լաբորատոր փորձերի պարագայում այս տարիքային խմբի համար շատ կարևոր է, որ սովորողները կարողանան ոչ միայն մասնակցել (պասիվ կամ ակտիվ) փորձերին, այլև բացատրել տվյալ փորձն ամբողջությամբ, այսինքն՝ նպատակը, կատարման պրոցեսը և վերջնական արդյունքը:

Ինչպես նշվեց, ստուգատեսը ոչ միայն սովորողների ներկայանալու հարթակ է, այլ նաև դասավանդողին է տրված նման հնարավորություն: Շուրջտարյա բնագիտական գործունեության ամփոփումը ուղղված է դասվարներին, որտեղ պետք է ներկայացվի նախորդ ստուգատեսից մինչև այս ստուգատես ընկած ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների ամփոփումը: Աշխատանքը կարող է ներկայացվել նաև հոդվածի տեսքով, որտեղ կներառվեն հետևյալ կետերը.

Լաբորատոր գործունեության արդյունքներ-ի՞նչ տվեց սովորողին տվյալ փորձը՝ հաշվի առնելով փորձի անցկացման բոլոր փուլերը (նախապատրաստական աշխատանքներ, փորձի ընթացք, սովորողի կատարած եզրահանգումներ):

Սովորողի օգտագործած գործիքները-ինչպիսի՞ գործիքներ է օգտագործում սովորողը, ինչո՞ւ և ինչպե՞ս է դրանք անվտանգ կիրառում:

Բույսերի ու կենդանիների խնամքի ժամանակ սովորողների ընդգրկվածությունը, ձեռք բերած հմտությունները: Ինչպե՞ս է կարողանում ձեռք բերած հմտությունը կիրառել կամ սովորեցնել ուրիշներին, օրինակ՝ փոքրիկ եղբորը կամ քրոջը:

Ուսումնական ճամփորդությունների ժամանակ անցկացված բաց դասերին սովորողների ընդգրկվածությունը: Որքա՞ն են սովորողները ընդգրկվում բաց դասերին, ինչպե՞ս են ընկալում ու մեկնաբանում իրենց շրջապատող աշխարհն ու բնական երևույթները:

Posted in Այլ

Առցանց քննարկում Մարմարյա սրահի կանաչապատման նախագծի վերաբերյալ

Ի՞նչ է կրթությունը, եթե ոչ հետազոտելու, ուսումնասիրելու,  մեկնաբանելու, ինչո՞ւ չէ, նաև սխալվելու, սխալի վրա սովորելու հնարավորություն։ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը  սովորողին ընձեռում է նման հնարավորություն՝ տալով և՛ անհրաժեշտ միջավայր, և՛ անհրաժեշտ միջոցներ։ Այդպիսի միջավայր է Մարմարյա սրահի օղակաձև հատվածը, որը երկու տարի առաջ, տիկին Մարիետի առաջարկով,  որոշեցի կանաչապատել առանց թաղարների։
Այս նախագիծը իրականացնում են մի խումբ  սովորողներ, որոնց հետաքրքրում է բուսաբուծությունը,  տարբեր տեսակի բույսերի բազմազումն ու դրանց հետազոտումը, բույսերի հիվանդությունները և դրանց կանխարգելման  մեթոդները:
Նախագծի իրականցումը շարունակական աշխատանք է,  բազմափուլ պրոցես է և յուրաքանչյուր փուլ ուղեցկվել կամ ուղեկցվում է որոշակի աշխատանքով:

Նախապատրաստական փուլ:

 • Նախ նախագծի մասակիցները մաքրել են մարմարյա սրահի երկրորդ հարկում գտնվող օղակաձև հատվածը՝ փորձելով բույսերի աճեցման համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծել։
 • Պատրաստել են անհրաժեշտ որակի հող՝ արդեն իսկ պահեստավորված հողը խառնելով բնական միջավայրում եղած հողի հետ՝ ½ հարաբերությամբ: Նախագծի այս հատվածում իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ունեցել նաև Նոր դպրոցի սովորողները:
 • Սովորողները ուսումնասիրել  են մարմարյա սրահի լուսաջերմային պայմանները, օգտվել լրացուցիչ գրականությունից՝ անհրաժեշտության դեպքում կատարելով թարգմանություններ, ամբողջացնելով աճեցվելիք բույսերի մասին տեղեկությունները: Որոշ դեպքերում սովորողները բերել, տրամադրել են համապատասխան կտրոններ:

Աշխատանքային փուլ:

Նախագծի հաջորդ փուլը բուն աշխատանքային փուլն է, որին սովորողները անցնում են արդեն անհրաժեշտ գիտելիքներով զինված:
Այս երկու տարիների ընթացքում փորձարկել ենք բույսերի տարբեր տեսակներ՝ և՛ արձանագրելով որոշակի հաջողություններ, և՛ իհարկե տեղ-տեղ հիասթափություն ապրելով: Արդյունքում եկանք այն եզրահագման, որ այդ պայմաններում լավ են աճում քլորոֆիտումները, սպացիֆիլիումները, սանսիվերիան:
Բույսերի շուրջտարյա խնամքը ենթադրում է հատուկ նախապատրսատական աշխատանք տարվա յուրաքանչյուր եղանակի համար:
Ամռանը՝ տաք եղանակներին, հաճախակի ջրելը բերում է գերազանց արդյունքի, այս տարի ամռանը սովորղների պարտաճանաչ հերթապահության և բարեխիղճ աշխատանքի շնորհիվ (բույսերը ջրվել են շաբաթը չորս անգամ) մարմարյա սրահի բույսերը բավականին շատացել և փարթմացել են, ակնհայտ է, որ արևկող հատվածում բույսերը ավելի փարթամ են:
Ցուրտ եղանակներին հաճախակի ջրելը հանգեցնում է նեխման պրոցեսների առաջացմանը, անհրաժեշտ է ջրել միայն այն դեպքում, երբ հողը չոր է լինում: Առաջին տարին ձմեռային արձակուրդների ժամանակ ամբողջ «ծաղկանոցը» ծածկել ենք մոմլաթե ծածկոցով` փորձելով ապահովել հերմետիկություն: Հերմետիկ ծածկված վիճակում գտնվող բույսերին հաճախակի ջրելու անհրաժեշտություն չկա, իսկ բույսերի արտադրած թթվածինը լրիվ բավարար է նրանց շնչառությունը ապահովելու համար:
Երկրորդ տարին, քանի որ ստվերային պայմաններում բույսերը անկախ մեր ջանքերից այնուամենայնիվ վնասվում են, սովորողների հետ հանել ենք վնասված բույսերը, տեղափոխել ենք ջերմոց, ջեռուցումը վերսկսելուն պես վերադարձրել ենք՝ համեմատաբար վերականգնված, փոքր-ինչ փարթամացած վիճակում։ Այս տարի ձմեռային արձակուրդների ժամանակ սրահի բույսերը կրկին ծածկվել են մոմլաթե ծածկոցով:

Նախագծի ընթացքում հանդիպած դժվարությունները:

 • Դժվարություն է ներկայացնում բույսերը փոշուց մաքրելը, քանի որ փոքր ցողիչներով անհրաժեշտ արդյունք չենք ստանում, ուստի մաքրում ենք ցնցուղով՝ զգուշորեն լվանալով բույսերի թերթիկները: Իհարկե, պետք է չմոռանանք նաև հողի պարատացման մասին, գոհացնող արդյունքի հասնում ենք, երբ պարարտացնում ենք հողը 15 օրը մեկ, նախապես ջրում ենք հողը, որպեսզի պարատանյութից բույսերը չվառվեն, հաջորդ օրը պարատացնում:
 • Փորձել ենք աճեցնել այն բույսերը, որոնք, ըստ գրական աղբյուրների, կարող են աճել տվյալ պայմաններում, սակայն միշտ չէ, որ կարողացել ենք ցանկալի արդյունքի հասնել
 • Լուսաջերմային պայմանների առանձնահատկություն-սահմանափակում է աճեցվող բույսերի տեսականին:

Նախագծի արդյունքում արձանագրած ձեռքբերումները:

 • Սովորողները ստանում են ծաղիկների խնամքի վերաբերյալ անհրաժեշտ հմտություններ։
 • Սովորողների մոտ ավելանում է պատասխանատվության զգացումը, քանի որ իրենց աշխատանքից է կախված իրենց տնկած բույսերի աճն ու զարգացումը:
 • Սովորողները հնարավորություն են ստանում տեսական գիտելիքները ամրապնդել գործնական աշատանքների շնորհիվ
 • Գեղեցիկ, ծաղկած փոքրիկ պարտեզ, որով հիանում են ոչ միայն նախագծի մասնակիցները
 • էկոլոգիապես մաքուր և գեղեցիկ միջավայր. ծաղիկները կլանում են փոշին՝ հարստացնելով միջավայրը թթվածնով։

Առաջարկություններ

 • Միջավայրի լուսաջերմային պայմանների բարելավելում, որը կարող է իրականացվել էլեկտրական լամպերի միջոցով, արդյունքում մենք նաև հնրավորություն կունենանք աճեցնելու այնպիսի բույսեր, որոնք ավելի շատ լույս ու ջերմություն են պահանջում:
 • Անհրաժեշտության դեպքում կիրառել նաև ոռոգման կաթիլային համակարգը, որը ոչ միայն կհեշտացնի ոռոգման պրոցեսը, այլև հնրավորություն կտա առավել մանրամասն ուսումնասիրություն կատարել: Քանի որ տաբեր սովորողներ են կատարում ծաղիկների ոռոգումը, դժվար է արձանագրել, թե յուրաքնչյուր բույսի բնականոն աճեցման համար ինչքան և ինչ հաճախականությամբ պետք է ջրել, իսկ կաթիլային համակարգը դա թույլ է տալիս: