Posted in Այլ

Մաթեմատիկա․․․

. 2 գյուղացի  4ժամում միասին հավաքում են  64  կգ խնձոր: Քանի՞ ժամում կհավաքեն  96  կգ խնձորը, եթե այգում միաժամանակ աշխատեն  4 գյուղացիներ:

64 : 4 = 16 կգ

16 : 2 = 8 կգ

4 x 8 = 32

96 : 32 = 3                                                                  Պատ.՝ 3 ժամում

2. Զբոսաշրջիկները 4 ժամ ավտոմեքենայով և 7ժամ գնացքով անցան 640կմ: Գտնել գնացքի արագությունը, եթե նրա արագությունը5 կմ/ժ-ով ավելի մեծ էր ավտոմեքենայի արագությունից:

7×5=35
640-35=605
605:11=55
55+5=60
Պատ․՛60կմ ժ

3.19 նապաստակներից պետք է դասավորել վանդակներում այնպես, որ տարբեր վանդակներում լինեն տարբեր քանակությամբ նապաստակներ: Առավելագույնը քանի՞ վանդակում է հնարավոր տեղավորել նապաստակներին:

5
4.Տոմսավաճառը վաճառեց կինոթատրոնի առաջին շարքի բոլոր տոմսերը, սակայն սխալմամբ տեղերից մեկի համար վաճառել է երկու տոմս: Գտնել նստարանի համարը, որի համար երկու տոմս է վաճառվել, եթե հայտնի է, որ առաջին շարքի համար վաճառված բոլոր տոմսերի նստարանների համարների գումարը հավասար է 149:

13