Posted in Այլ

Домашнее задание

Image result for русский язык

Рядом с нашей школой поднялся новый дом. И скоро в наш класс пришла новая ученица, Надия.

На уроке я начал рассказывать своему другу Вите, как хорошо я играю в волейбол. Я очень хотел, чтобы Надия слышала мой рассказ. Но она, наверное, не слышала. Тогда я стал говорить громче. Я рассказал Вите, как хорошо я теперь играю в хоккей. Потом посмотрел на Надию, но она опять нечего не сказала.

А через два дня она подошла ко мне:

-А ты говорил, что в волейбол хорошо играешь. Давай соберем команду.

Значит она слышала мой рассказ! Я испугался, потому что в волейбол я играл очень плохо. Что же теперь делать?

-Но сейчас зима, – сказал я.

-А мы в спортивном зале будем играть,-ответила она.-И ты нас всех будешь учить. Хорошо?

Что же делать? Я взял бинт и завязал руку. Так и ходил в школу с бинтом. Надия нечего не говорила о волейболе. Но когда я пришел в класс без бинта, она опять подошла ко мне.

-Ты, говорят, и в хоккей играешь? Может быть команду соберем? А ты будешь нас тренировать.

-Но видь девочки не играют в хоккей,-сказал я.

-Играют,-ответила она. Я читала об этом в интернете.

-Хорошо,-сказал я. Только я начну тренировки через неделю. А ты собирай команду.

Всю неделю я учился играть в хоккей. Неделя прошла, и я сказал Наде:

-Завтра пойдем на стадион. Буду вас тренировать.

-Очень хорошо!-радостно сказала Надия.-А ты завтра придешь с бинтом?

Значит, она тогда все поняла. И никому не сказала! Вот она какая, эта девочка! Буду с ней дружить!

Упр.6

Я рассказал другу о нашей спортивной секции.2. На ден рождения я подарил брату книгу об олимпийских играх.3. Микаелу интересно смотреть соревнования по боксу.4. Светлана написала бабушке о своих успехах в спорте.5.Самвел посоветовал товарищу заниматься плаванием.6. Все радовались успеха известного спортсмена.

Упр.7

Позвонить брату,позвонить сестре позвонить бабушке,позвонить отцу. Верить подруге,Верить учителю,Верить ученику. Радоваться победе радоваться погоде радоваться морю, радоваться солнцу.

Posted in Այլ

Ի՞նչ ասել է հակառակորդ

Related imageՀակառակորդ ասելիս մարդիկ միանգամից հասկանում են թշնամի։ Իմ կարծիքով դա այնքան էլ այդպես չէ։ Երբեմն ինձ համար ես ինքս հակառակորդ եմ։ Երբ անում եմ մի բան ու չի ստացվում ես կռվում եմ ինքս ինձ հետ և որոշում երկրորդ անգամ անել նույնը սակայն ավելի լավ։ Ես կարծում եմ, որ հակառակորդ պետք չե ունենալ, սակայն պետք չե նաև մտածել, որ ձեզնից լավը գոյություն չունի։ Միշտ պետք է գիտակցեք, որ դուք եք ձեր ամենաուժեղ հակառակորդը։ Մրցաքցեք ինքներդ ձեր հետ և կհասկանաք ձեր ունակությունները։ Մի մտածեք, որ պետք է ունենաք հակառակորդ։ Աշխատեք լինել այնպիսին, որ բոլորը ձեզ սիրեն և չդառնան ձեր հակառակորդները։ Մի պահ մտածեք ձեր թերությունների մասին և փորձեք շտկել դրանք։ Միշտ հավատացեք ձեր ուժերին և շարժվեք առաջ, որպիսի հաղթեք ինքներդ ձեզ։ Մի փնտրեք հակառակորդներ, փորձեք քչացնել նրանց թիվը։

Posted in Իմ մտքի երևակայությունը

Հակառակորդը

«Հակառակորդը» պատումից հետևյալ բառերը բացատրել. զրպարտել, կողմնակալ, անփառունակ, ասպարեզ, թափուր, թանձր, պաշարել:

Զրպարտել-չարախոսել

Կողմնակալ-արդար չդատել, միակողմանի մտածել

Ասպարեզ-տեսադաշտ

Թափուր-Դատարկ, ամայի

Թանձր-Թավ, խիտ

Պաշարել-Սդարել

  • Ինչպես ես վերաբերվում քեզնից տաղանդավոր մարդկանց:

Ես ինձնից տաղանդավոր մարդկանց չեմ համարում իմ հակառակորդ։ Ես աշխատում եմ նրանց հետ շատ շփվել, որպիսի նրանցից շատ բաներ սովորեմ։ Ես չեմ նախանձում նրանց, որովհետև ինքս էլ ունեմ բազում տաղանդներ։ Տաղանդը չես կարող ստեղծել, բայց կարող ես հեռացնել։ Պետք չե նախանձել տաղանդավոր մարդկանց, պետք է օգտագործել սեփական տաղանդը։

  • Լա՞վ է հակառակորդ ունենալ, թե՝ ոչ. ինչու (ստեղծագործական):

Հակառակորդ ասելիս մարդիկ միանգամից հասկանում են թշնամի։ Իմ կարծիքով դա այնքան էլ այդպես չէ։ Երբեմն ինձ համար ես ինքս հակառակորդ եմ։ Երբ անում եմ մի բան ու չի ստացվում ես կռվում եմ ինքս ինձ հետ և որոշում երկրորդ անգամ անել նույնը սակայն ավելի լավ։ Ես կարծում եմ, որ հակառակորդ պետք չե ունենալ, սակայն պետք չե նաև մտածել, որ ձեզնից լավը գոյություն չունի։ Միշտ պետք է գիտակցեք, որ դուք եք ձեր ամենաուժեղ հակառակորդը։ Մրցաքցեք ինքներդ ձեր հետ և կհասկանաք ձեր ունակությունները։ Մի մտածեք, որ պետք է ունենաք հակառակորդ։ Աշխատեք լինել այնպիսին, որ բոլորը ձեզ սիրեն և չդառնան ձեր հակառակորդները։ Մի պահ մտածեք ձեր թերությունների մասին և փորձեք շտկել դրանք։ Միշտ հավատացեք ձեր ուժերին և շարժվեք առաջ, որպիսի հաղթեք ինքներդ ձեզ։ Մի փնտրեք հակառակորդներ, փորձեք քչացնել նրանց թիվը։

Posted in Այլ

Տնային աշխատանք

Image result for math
1.Մի սենյակում 9 մարդ կա, և նրանց միջին տարիքը 25 է. մյուսում 11 մարդ կա, և նրանց միջին տարիքը 45 է: Որքա՞ն կլինի այդ բոլոր 20 մարդկանց միջին տարիքը:
80

2. Ամենաշատը ո՞ր թվանշանն է հանդիպում 84-ից մեծ և 145-ից փոքր բոլոր բնական թվերը գրառելիս:
1
3.2014 հատ բնական թվերի գումարը հավասար է 2015-ի: Որքա՞ն է այդ թվերի արտադրյալը:
4.25 հատ թիվ է գրված: Հայտնի է, որ նրանցից ցանկացած չորսի գումարը դրական է: Ճի՞շտ է, որ բոլոր թվերի գումարը դրական է:

ոչ

Posted in Այլ

Homework

Translate` Rose for mother- Վարդեր մայրիկի համար

A man stopped at a flower shop to order some flowers to be wired to his mother who lived two hundred miles away. As he got out of his car he noticed a young girl sitting on the curb sobbing. He asked her what was wrong and she replied, “I wanted to buy a red rose for my mother. But I only have seventy-five cents, and a rose costs two dollars.”

 

The man smiled and said, “Come on in with me. I’ll buy you a rose.” He bought the little girl her rose and ordered his own mother’s flowers. As they were leaving he offered the girl a ride home. She said, “Yes, please! You can take me to my mother.” She directed him to a cemetery, where she placed the rose on a freshly dug grave.

The man returned to the flower shop, canceled the wire order, picked up a bouquet and drove the two hundred miles to his mother’s house.

Moral: Life is Short.  Spend much time as you can loving and caring people who love you.  Enjoy each moment with them before it’s too late.  There is nothing important than family.

Մարդը կանգնեց ծաղկի խանութի մոտ և գնեց ծաղիկներ, որպես հեռագիր իր մոր համար, ով ապրում էի երկու հարյուր մղոն հեռասվորության վրա: Քանի որ նա դուրս էր եկել ավտոմեքենայից, նա նկատեց մի երիտասարդ աղջկա, ով նստած զսպում էր հեկեկալ: Նա հարցրեց նրան, ինչ է պատահել և նա պատասխանեց.

-Ես ցանկանում էի գնել կարմիր վարդ մայրիկիս համար: Բայց ես ունեմ ընդհամենը յոթանասունհինգ ցենտ, իսկ վարդն արժե երկու դոլար:

Մարդը ժպտաց և ասաց.

-Գնաք այնտեղ ինձ հետ: Ես կգնեմ վարդը:

Նա գնեց աղջկա վարդը և նա պատվիրեց ծաղինկեր իր սեփական մոր համար: Քանի որ նրանք դուրս էին գալիս, նա առաջարկեց աղջկան զբոսանք դեպի տուն: Նա ասաց.

-Այո, խնդրում եմ… Դու կարող ես ինձ տանել իմ մայրիկի մոտ:

Նա տարավ նրան մի գերեզմանոց, որտեղ նա տեղադրեց վարդը մի թարմ փորած գերեզմանին:

Մարդը վերադարձավ ծաղիկների խանութ, չեղարկեց պատվերը, վերցրեց փունջը և քշեց երկու հարյուր մղոն իր մայրիկի տուն:

Խրատ: Կյանքը կարճ է: Դու կարող ես ծախել շատ ժամանակ սիրող և հոգատար մարդկանց վար, ովքեր սիրում են քեզ: Վայլիր ամեն պահ նրանց հետ, նախքան շատ ուշ կլինի: Ոչինչ չկա կարևոր ընտանիքից:

ex.4,page 100, ex 5,7 page 101

4. 1. You must recycle glass here.

2. You mustn’t ride your bike here.

3. You mustn’t park here.

4. You must drice slow.

5. You must stop.

6. You mustn’t throw your rubish here.

5.  1. You don’t have to dust the furniture today. I did it yesterday.

2. Mark have to wear a uniform at work. He’s a doctor.

3. We’ve got plenty of time before the film starts. We don’t have to hurry.

4. Ann doesn’t have to get up early on saturday, because she doesn’t work.

5. Ken broke his leg. He have to go to the doctor’s.

6. On school nights, I have to go to bed early.

7. We are going to a resturant tonight, so Mum have to cook.

8. My room is a mess, I don’t have to tidy it.

9. Joey don’t have to water, the plants, becayse is rained yesterday.

10. Samantha have to type letters at work. She’s a secretary.

7.   1. They mustn’t go out today. They must stay in bed.

 

2. He must do his homework.

3. You mustn’t tell anyone. It’s a secret.

4. We don’t have to buy any eggs, We’ve got lots.

5. You don’t have to let the dog sleep in your bed.

6. You mustn’t do the washing-up.

Lesson 2

Rose for mother to retell the story( սովորել պատմել)

Grammar /must,mustn’t,have to,don’t have to

Hometask:ex.8,9,10,page 102

8. A teacher is speaking to her students before a test: “You are going to have a test today. Your test papers are on your desks. You mustn’t begin until I say so. You mustn’t hurry: there is plenty of time. You don’t have to copy your friends work and you mustn’t open any of your books. You don’t have to write in pen: you can write in pencil. You don’t have to stay when you finished you can leave, but mustn’t be noisty. When you leave, you don’t have to wait for your friends outside the classroom. Wait outside the buliding. Finally, I wish you all good luck. You can begin Now!