Posted in Այլ

Homework

Ex.8

A teacher is speaking  to her students before a test:You are going to have a test today.Your test papers are on your desks. you mustn’t begin until I say so. You don’t have to hurry;there is plenty of time. You mustn’t speak during the test.You don’t have to copy your friend work and you don’t have to open your books. You mustn’t write in pen; you can write in pencil.You mustn’t stay when you’ve finished;you can leave but you don’t have to noisy. When you leave, you mustn’t wait for your friends outside the classroom. Wait outside the building.Finally, I wish you all good luck. You can begin now!.

Ex.9

2. You’ve got lots of time.You don’ have to hurry.

3.I broke my tooth,so I had to go to the dentist’s yesterday.

4. Let’s clean up now so we don’t have to clean up tomorrow.

5. Lucy feels better now, so she had to take the medicine.

6.He doesn’t shout or else she can’t hear him.

Advertisements

Author:

Բարև ձեզ ես Մերի Զաքոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում 8-2 դասարանում: Հաճախել եմ կիթարի և մյուզիքլի։ Հիմա հաճախում եմ սպորտի(պար, բոքս, ֆիթնես, տեկվանդո, լող և այլն): Մոտ 3 տարի հաճախել եմ նկարչության և դիզայնի: Ազատ ժամանակ սիրում եմ ստեղծագործել: Ժամանակիս մեծ մասը տրամադրում եմ՝ ընկերներիս։ Սովորում եմ վրացերեն։ Ցանկանում եմ դառնալ՝ իրավաբան։ Երազում եմ կատարել շուրջերկրյա ճանապարհորդություն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s