Posted in Վրացերեն

Gilocav axal ces…

Advertisements
Posted in Վրացերեն

Սովորում ենք նոր բառեր

գումարում-միմատեբա

հանում-գամոկլեբա

բազմապատկում-գամրավլեբա

բաժանում-գաղոփա

հավասար-ինքնեբա

տոկոս-պրույենտ

աստիճան-գրադուսի

կիլոմետր-կիլոմետրի

մետր-մետրի

սանտիմետր-սանտիմետրի

միլիմետր-միլիմետրի

շիշ-բոթլի

բաժակ-ճիքա

քառակուսի-կվադրատուլի

դրամ-դրամի

կլոր-մրգվալի

տափակ-քրտղելի

ձև-փորմա

կոր-մրուդե

ուղիղ-ածորի

ձվաձև-օվալուրի

եռանկյուն-սամկութխելի

քառակուսի-կվադրատուլի

քաղցր-տկբիլի

դառը-մծարե

թթու-մժավե

աղի-մլաշե

համ-գեմո

անալի-ումարիլո

համեղ-գեմրիելի

անհամ-ուգեմուրի

Posted in Կենսաբանություն

Ստուգողական աշխատանք

1.Համեմատել ծածկասերմ և մերկասերմ բույսերը
Մերկասերմեր են կոչվում այն բույսերը, որոնց սերմը պատված չէ պտղապատյանով: Մերկասերմերը պատկանում են բարձրակարգ բույսերի դասին: Նրանք բազմանում են սերմերով որոնք առաջանում են կոնի մեջ: Ծածկասերմերը նույնպես բազմանում են սերմերով, բայց ծածկասերմերի սերմը պատված է պտղապատյանով: Ծածկասերմերի մոտ պատահում է, որ ունենում են մի առէջ կամ մի վարսանդ, իսկ մերկասերմերը կարող են ունենալ ավելին:

2. Նշել բույսի վեգետատիվ, գեներատիվ օրգանները:
Ծածկասերմ բույսերի արմատը և ընձյուղը կոչվում են վեգետատիվ օրգաններ: Դրանք ծառայում են զարգացման, սնուցման, աճման և շնչառության համար:Գեներատիվ օրգան հանդիսանում է ծաղիկը:  Ցողունի վրա բազմանում են բողբոջներ, որոնք լինում են վեգետատիվ(տերևներ առաջացնող) և գեներատիվ  (ծաղիկներ առաջացնող):

3. Տերևների ջղավորության և դասավորության տեսակները:
Առանձնացնում են տերևների ջղաորության մի քանի տեսակներ՝ աղեղնաջիղ, զուգահեռաջիղ, ցանցաջիղ, մատնաջիղ: Տերևների դասվորությունը՝ օղակաձև, հակադիր և հերթադիր:

4. Կրկնակի բեղմնավորում
Առէջի փոշեհատիկը ընկնում է վարսանդի վրա: Մեկ փոշեհատիկի մեջ կա  հատ բջիջ՝  2 սեռական և 1 վեգետատիվ: Փոշեհատիկը գնում է դեպի սերմնարան: Սերմնարանում մի սեռական բջիջը բեղմնավորվում է ձվաբջջի հետ, մյուսը կենտրոնական բջջի: Մեկից առաջանում է սաղմը, մյուսից էլ էդոսպերմը:

 

Posted in Քիմիա

Քիմիական տարերի նշանակությունը

Քիմիական տարրերի նշանները

Որոշ քիմիական տարրերի նշաններն ու անվանումները

Աղյուսակ

Քիմիական տարրերիհայերեն

անվանումը

Քիմիականտարրերի

լատիներեն

անվանումը

Լատինականանվան արտա- 

սանությունը

Քիմիականնշանը Քիմիականնշանի

արտասանու-

թյունը

1 Թթվածին Oxygenium Օքսիգենիում O O
2 Ջրածին Hydrogenium Հիդրոգենիում H Հաշ
3 Ազոտ Nitrogenium Նիտրոգենիում N Էն
4 Ածխածին Carboneum Կարբոնեում C ցե
5 Ֆոսֆոր Phosphorus Ֆոսֆորուս P Պէ
6 Ֆտոր Fluorum Ֆլուորում F Ֆտոր
7 Յոդ Jodum Իոդում J Յոդ
8 Կալիում Kalium Կալիում K Կալիում
9 Բրոմ Bromum Բրոմում Br Բրոմ
10 Սիլիցիում Silicium Սիլիցիում Si Սիլիցիում
11 Նատրիում Natrium Նատրիում Na Նատրիում
12 Կալցիում Calcium Կալցիում Ca Կալցիում
13 Բարիում Barium Բարիում Ba Բարիում
14 Ալյումին Aluminium Ալյումին Al Ալյումինիում
15 Երկաթ Ferrum Ֆեռում Fe Ֆեռում
16 Ծծումբ Sulphur Սուլֆուր S Սուլֆուր
17 Պղինձ Cuprum Կուպրում Cu Կուպրում
18 Ոսկի Aurum Աուրում Au Աուրում
19 Քլոր ChIorum Քլորում Cl Քլոր
20 Մագնեզիում Magnezium Մագնեզիում Mg Մագնեզիում
21 Արծաթ Argentum Արգենտում Ag Արգենտում
22 Մանգան Manganum Մանգանում Mn Մանգանում
23 Ցինկ Zincum Ցինկում Zn Ցինկում
24 Կապար Plumbum Պլյումբում Pb Պլյումբում
25 Սնդիկ Hydrargyrum Հիդրարգիրում Hg Հիդրարգիրում
Posted in Անգլերեն

Progress cheek

a Complete the sentences with will or won’t.

1 My train is running late, so I won’t be home before seven o’clock.

2 Julie isn’t feeling well, I don’t think she will go to school.

3 He’s a really good doctor. I’m sure he will became famous one day.

4 We can go to the beach tomorrow. I’m sure it won’t rain.

5 What do you think? Will you go to university?

6 James is in London, so he won’t be at the party tonight.

7 It’s quite hot today. I think I will go to swimming this afternoon.

8 Tom’s always so nice. He won’t get angry when he finds out.

9 A: Will you come to the match tomorrow?

B: Sorry, but I don’t think I won’t have time. I will come to the one next week.

10 A: Pat won’t be happy when she sees that you have broken her computer.

B: I know. I will tell her what happened as soon as she comes home.

b Circle the correct words.

1 My parents are angry/angrily because I didn’t do the washing up.

2 Our team lost yesterday. Everyone played bad/badly.

3 Last week’s test was easy/easily.

4 My sister sings good/well.

5 Hurry up, Jill! Why are you walking so slow/slowly?

6 Last night I heard a loud/loudly noise outside my room.

7 It was a slow/slowly journey and we arrived very late/lately.

8 The players were all too slow/slowly, that’s why we lost the match.

9 His mum works so hard/hardly – she’s hard/hardy at home.

2 Vocabulary

a Circle the correct words.

1 I’ll probably/sure get a job.

2 Joanne doubts/hopes to become a famous singer.

Maybe/Don’t think she’ll have children.

4 Nick thinks/probably they’ll get married soon.

5 I’m doubt/sure he’ll learn to drive.

We’ll doubt/probably watch TV tonight.

7 I doubt/sure he’ll come with us.

b Use the words to complete the sentences.

lightning foggy shower thunder wind hot rain sun

1 There was such a strong wind that some trees fell down.

2 The castle on the hill burnt down because it was struck by lightning.

3 There was heavy rain for three days – the streets looked like rivers.

4 It didn’t really rain very hard – it was only a shower.

5 We didn’t sit on the beach after 11 am. There was too much sun and it was too hot.

I’ve just heard some thunder from far away. I think there’ll be a storm soon.

I couldn’t see anything from my window this morning – it was really foggy outside!

Posted in Հայոց լեզու

Ամանորյա անսովոր ընթրիք․․․

Կարդալ Շ.Ազնավուրի «Ամանորյա անսովոր ընթրիք» պատմվածքը:

  • Ամանորն առիթ է ինչի՞ համար — ստեղծագործական աշխատանք:

 

25589996_592452647753635_1632340747_n

Ամանորն առիթ է, առիթ որը պետք չէ բաց թողնել․․․ Ամանորը մի հսկա առիթ է, Ամանորն է մեզ օգնում անկեղծանալու, քանի որ Ամանորյա հրաշքի միջոցով մարդիկ սկսում են նայել այս աշխարհին մի ուրիշ չքնաղ ու վարդագույն աչքերով։ Ամանորյա ամեն շունչ դարձնում է մեզ անկեղծ և երջանիկ։ Ամանորն է միակս, միակս ում համարում եմ ընկեր, բարեկամ և ուցուցիչ։ Մի՞թե չի զգացվում, որ ամեն բան իր տեղն է ընկնում Ամանորի միջոցով, այն Ամանորի, որ ինձ օգնում է հաղթահարել բոլոր վերքերն ու արկաները։ Ամանորի միջոցով ես դառնում եմ մեկը, մեկը ով սավառնում է երկնքում, անցնում է ամպերի միջով, ճախրում և իր հետ է բերում մտքեր ու անկեղծություն։ Օգտվում եմ Ամանորից միշտ և դա ինձ օգնում է։ Ինձ թվում է, որ Ամանորն է այն հեքիաթային երկինքը, որով ճախրում ենք մենք հասարակ թռչուններս, սակայն այդ երկինքը դառնում է ավելի հեքիաթային եթե մենք գնահատում ենք այն և հավատում նրա հրաշքներին։ Ամանորս անծայրածիր ու գունեղ, քո շնորհիվ ես կարողանում եմ ամեն ինչին նայել գունավոր կամ վարդագույն ակնոցներով։ Ամանորս, հրաշքս ու վերջին հույսս․․․Քո շնորհիվ է իմ հոգին մաքրվում, քո շնորհիվ է իմ կյանքն իմաստավորվում և քո միայն քո շնորհիվ է իմ երջանկությունը կիսվում բաժանվում երկու հավասար մասերի քեզնից առաջ և քեզնից հետո։ Ամանորիցս օգտվելով եմ ես ապրում ամեն վայրկյան, մտածելով, որ Ամանորն աշխարհի ամենա զորեղ ուժն է, ամենազորեղը, որ երբևե տեսել եմ։ Գտեք ձեր օգուտն Ամանորից, այդ հրաշք տոնից և հավատացեք Ամանորյա հրաշքներին, որպեսզի կարողանաք սավառնել, ճախրել երկնքով, Ամանորյա ու հեքիաթայի, անծայրածիր երկնքով․․․