Posted in Անգլերեն

Homework

This Union is more than 300 years old and comprises four constituent nations: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. It occupies all of the island of Great Britain, the north-eastern portion of the island of Ireland and most of the remaining British Isles. The UK is an island nation, but shares a open land border with Ireland. It neighbours several countries by sea, including France, Belgium, the Netherlands, Germany, Portugal, Spain, Denmark, Norway, Sweden, the Faroe Islands and Iceland. The UK today is a diverse patchwork of native and immigrant cultures, possessing a fascinating history and dynamic modern culture, both of which remain hugely influential in the wider world. Although Britannia no longer rules the waves, the UK is still an overwhelmingly popular destination for many travellers. Its capital and largest city of London is, along with New York, often reckoned to be one of only two cities of truly global importance but many come to see quaint villages and the beautiful and quickly changing countryside.The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, commonly known as the United Kingdom (UK) or Britain, is a sovereign country in western Europe. Lying off the north-western coast of the European mainland, the UK includes the island of Great Britain, the north-eastern part of the island of Ireland and many smaller islands.

Grammar:should and shouldn’t

Hometask:ex.2/c, page97 , ex.4/b page 98

2. c) 1. Steve: I don’t know which jacket to wear.

Paul: The white one’s great. I think you should wear that one

2. Jane: There’s a programme about Japan on TV tonight.

Tim: Really? Then I should watch it. I’m doing a project on Japan.

3. Alex: My eyes really hurt. Should go to the doctor?

Father: No,  but you shouldn’t watch television so much, Alex.

4. Amy: I’m tired.

Lucy: Me too. It’s nearly 11.30. I think? Should go to bed.

5. Anna: What do you think? Should wear  jeans to party this evening?

Carol: No, everybody’s wearing party clothes. You should wear your long dress.

6. Peter: Mum, I feel awful this morning.

Mother: Yes, you look ill. Perhaps you shouldn’t go to school today.

4. b) 1. A cheerful person is usually happy and smiles a lot.

2. An kind person tells you what he/she really thinks.

3. A relaxed person doesn’t worry about things.

4. A hard-working person works a lot.

5. An organised person is tidy and keeps things in order.

6. A honest person helps people and thinks about their feelings.

7. A friendly person is easy o talk to and makes frends easily.

8. A polite person always says please and thank you.

Advertisements

Author:

Բարև ձեզ ես Մերի Զաքոյանն եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում 8-2 դասարանում: Հաճախել եմ կիթարի և մյուզիքլի։ Հիմա հաճախում եմ սպորտի(պար, բոքս, ֆիթնես, տեկվանդո, լող և այլն): Մոտ 3 տարի հաճախել եմ նկարչության և դիզայնի: Ազատ ժամանակ սիրում եմ ստեղծագործել: Ժամանակիս մեծ մասը տրամադրում եմ՝ ընկերներիս։ Սովորում եմ վրացերեն։ Ցանկանում եմ դառնալ՝ իրավաբան։ Երազում եմ կատարել շուրջերկրյա ճանապարհորդություն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s