Posted in Հայոց լեզու

Տեսիլաժամեր

Ես այս շարքը ընթերցելով հասկացա, որ բանաստեղծը կորցրել է իր հույսը։ Նա կարծես հոգնել է անպատասխան սիրելուց, սակայն իր հույսը չի կարողանում մարել, հոգու միջից։ Նա կարծես մենակ է լքված, սակայն փորձում է ինքն իրեն հույս տալ, խաբխբել, սակայն դա նրա մոտ չի ստացվում։ Ես այս բանաստեղծությունների շարքը կներկեի բաց մանուշակագույնով։ Իմ կարծիքով բաց մանուշակագույնը և՜ տխրություն և՜ մենակություն և՜ հույսի գույն է։

Advertisements
Posted in ռուսերեն

Каким я вижу свой завтрашний день

Каждый думает о своем будущем дне. Я часто думаю о моем будущем дне․ Я всегда стараюсь делать все, что бы у меня  было хорошее будущее. Я всегда стараюсь учиться всему, что мне нужно для завтрашнего дня․ Я  думаю, что у меня в будущем будет хорошая работа, которую я буду любить.