Posted in Հայոց լեզու, Եղիշե Չարենց

Չարենցյան երթ

Այսօր մենք Սեբաստացիական երթի էինք դուրս եկել։ Մեր ընկերներից մի խումբ երթը սկսել էր հեծանիվներով։ Իսկ մենք դպրոցի երթուղայիններով հետևեցինք նրանց։ Կանգ առանք Եղիշե Չարենցի հուշարձանի մոտ, նկատեցինք, որ հեծանվաերթի մասնակիցները դեռ չէին հասել։ Կանգնեցինք Չարենցի հուշարձանի շուրջբոլորը և սկսեցինք բարձր և միասնական ընթերցել Չարենցյան բանաստեղծություններ։ Այնուհետև սկսվեց պարատուն։ Բոլորս ուրախ տրամադրությամբ ակտիվ պարեցինք, որից հետո էլ սկսեցինք քայլարշավը դեպի Չարենցի տուն-թանգարան։ Արևը բոլորիս վառելով տալիս էր էլ ավելի բարձր տրամադրություն։ Մենք ընթերցելով հասանք Չարենցի տուն-թանգարան։ Այնտեղ արդեն մեզ էին սպասում հեծանվաերթի մասնակիցները։ Թանգարանի դիմաց բարձր ճիչերով ընթերցում էինք մեր սիրելի Չարենցյան բանաստեղծությունները։ Բավականին ժամանակ էր անցել և մենք բոլորս հոգնել էինք և բոլորս զովանալու կարիք էինք զգում։ Մենք սպասում էինք մեր երթուղայինին։ Երբ երթուղայինը վերջապես եկավ, մենք ճանապարհ ընկանք։ Ճիշտ է, հոգնած էինք, սակայն լավ տրամադրությունն ամենուր էր։ Մենք ճանապարհին խաղեր խաղացինք և երբ հասանք դպրոցի մոտ Թոփչյան Հասմիկը մեզ ուրախացրեց, ասելով, որ պետք է զովանանք պաղպաղակի օգնությամբ։ Մեր մեծ արշավախումբը լցվեց խանութ։ Բոլորս գնում էինք պաղպաղակ։ Ճիշտ է, կողքից տարօրինակ էր նայվում, քանի որ մենք ավելի քան 30 հոգով մտել էինք խանութ և կանգնել պաղպաղակի բաժնում, սակայն ոչ մի տարօրինակ բան էլ չկա, դա մեր արկածային խենթ խումբն է, որտեղ ամեն բան նորմալ է։ Մենք դուրս եկանք և գնացինք, նստեցինք այգում։ Պաղպաղակի համտեսումից հետո, մենք դեռ ակտիվ էինք և ունեինք հիանալի տրամադրություն։ մենք մնացինք այգում, լուսանկարվեցինք ծաղկած ծառերի տակ, զրուցեցինք, ծիծաղեցինք և որոշեցինք, որ ժամանակն է դպրոց գնալու։ Մենք գնացինք դպրոց՝ այգում թողնելով մեր Չարենցյան տրամադրությունը․․․

Ֆոտոշարքը՝

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements
Posted in Անգլերեն

Homework

He quickly reads a book.
Mandy is a pretty girl. (pretty)
The class is terribly loud today. (terrible)
Max is a good singer. (good)
You can easily open this tin. (easy)
It’s a terrible day today. (terrible)
She sings the song well. (good)
He is a careful driver. (careful)
He drives the car carefully. (careful)
The dog barks loudly. (loud)

The articles a/an and the

1. I like the blue T-shirt over there better than the red one.
2. Their car does 150 miles an hour.
3. Where’s the USB drive I lent you last week?
4. Do you still live in x Bristol?
5. Is your mother working in an old office building?
6. Carol’s father works as an electrician.
7. The tomatoes are 99 pence a kilo.
8. What do you usually have for x breakfast?
9. Ben has a terrible headache.
10. After this tour you have the whole afternoon free to explore the city.

 

1. Last week we could go swimming, this week we can’t. (can/to go)
2. Maybe the Smiths will be able to build a new house next year. (can/to build)
3. If you try hard, you can pass your examinations. (can/to pass)
4. When I was five, I could not swim (not/can/to swim)
5. Dennis could play the trumpet after four months. (can/to play)
6. Luke has passed his driving test, now he can drive a car. (can/to drive)
7. I could not speak to him on the phone for three weeks last month. (not/can/to speak)
8. Alex will not be able to do his homework when his desk is in such a mess. (not/can/to do)
9. They were so busy, they could not text me. (not/can/to text)
10. Lisa has been able to clean her dress. She can wear it again. (can/to clean)