Posted in Աշխարհագրություն

Ձկնորսություն, անտառային տնտեսություն, որսորդություն

1.Ի՞նչ տարբերություն կա նյութական արտադրության ոլորտների և ձնկորսության, անտառային տնտեսության, որսորդության միջև:

Նյութականը տալիս է մեզ հումք, որ պատրաստենք տարբեր նյութեր։

2. Ի՞նչ նյութական բարիքներ է մարդուն տալիս անտառը և այդ բարիքները տնտեսության ո՞ր ճյուղերում են օգտագործվում:

Անտառները մեզ տալիս են հումք, որից ստանում ենք փայտ, փայտից էլ ․կահույք, կամ փայտից թուղթ։ Տալիս է նաև մրգեր։

3. Ի՞նչ հետևենաքներ են թողնում ձնկորսությունը, անտառային տնտեսությունը և որսորդությունը բնության վրա:

Ձնկորսությունը, անտառային տնտեսությունը և որսորդությունը շատ անգամներ վնասում են կենդանիներիին, անտառային հազվագյուտս բույսերին կամ ծաղիկներ և բնականաբար վերացնում են հազվագյուտ հանդիպող ձկների տեսակները:

Advertisements