Posted in պատմություն

Հայկական մշակույթը 10-14-րդ դարերում

Կրդական համակարգը՝ դպրոցների և համալսարաններ

 1. Նարեկի վարդապետական (Գչիգոր Նարեկացի)
 2. Նոր Գետիկի վարդապետարան (Մխիթար Գոշ)
 3. Գլաձորի համալսարան (Եսայի Նչեցի)
 4. Տաթևիկ համալսարան (Գրիգոր Տաթևացի, Հովհան Որոտնեցի)
 5. Սսի համալսարան (Ներսես Լամբրոնացի)
 6. Անիի վարդապետարան (Հովհանես իմաստասեր)
 7. Սկևռաի դպրոց (Ներսես Լամբրոնացի)

Պատմագիտություն

 1. Հովհանես Դրասխանակերտցի “Պատմություն հայոց”
 2. Արիստակես լատիվերցի “Պատմություն”
 3. Կիրակոս Գանձակերցի “հայոց պատմություն”
 4. Ստեփան Տառոնեցի “”տիեզերական պատմություն”
Advertisements