Posted in Աշխարհագրություն

Մեծ Բրիտանիա

Բնութագրել Մեծ Բրիտանիայի աշխարհագրական դիրքը:

Մեծ Բրիատանիան իր մայրցամաքից բաժանվում է՝ երկու նեղոցով, որոնք են Պա դե Կալենը և Լա Մանշը։  Լա Մանշ նեղոցով բաժանվում են՝ Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան, իսկ մնացած ափերը ողողում են Հյուսիսային ծովի և Պա դե Կալե Նեղուցի ջրերը:

Առաջին ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի ափերը ողողող ջրային ավազաններն ու հարևան պետությունները:

World_map_blank 1 - Copy

Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի զարգացման նախադրյալները։

Մեծ Բրիտանիայում շատ նավթի, քարածուխի և գազի պաշար կա, որը ոչ միայն բավականացնում է նրան, այլ նաև արտերկրներ է ներմուծվում։

Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության ամենազարգացած ճյուղերը։

Մեքենաշինություն, գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն, տնտեսություն։

 

Advertisements