Posted in Առողջագիտություն

Սննդակարգ․ առողջ սնունդ

Սնունդը մարդու կյանքի անբաժանելի մասնիկն է։ Նրա միջոցով օրգանիզմը ստանում է բոլոր անհրաժեշտ նյութերը։ Սնունդը ունի 5 բաղադրիչ՝ սպիտակուց,ածխաջուր, ճարպ, հանքային աղ, ջուր։ Ամենինչից օրգանիզմն ունի օրրական պահանջ։ Քանի որ չկա այնպիսի մի ուտելիք, որը ամեն ինչ միանգամից պարունակի, մարդը պետք է բազմազան սնվի, օրական 4-5 անգամ, 4-5 ժամը մեկ։ Սնունդը պետք է լինի հավասարակշռված և կախված է` Տարիքից, կլիմայից, մասնագիտությունից, սեռից։ Մեր օրգանիզմում սպիտակուցները օգտագործվում են, որպես կառուցողական նյութ,։ Ածխաջրերն ու ճարպերը, որպես էներգիայի աղբյուր։ Մարդը ուտի այնքան որքան ծախսում է։ Սննդի էներգետիկ արժեքը չափում ենք կալորիայով։ Միջինում հասուն տղամարդիկ ծախսում են օրեկան 3200-3600 կիլոկալորիա էներգիա։ Կանայք` 2400-2600։

Advertisements
Posted in Առողջագիտություն

Նախագծային շաբաթ՝ առողջ սնունդ

Առողջ սնունդ,

դերը և նշանակությունը,

սննդամթերքի կալորիաներ

https://kristinesahakyants.wordpress.com/2013/09/18/%D5%BD%D5%B6%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B4%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%84%D5%AB-%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80/

—  սննդակարգի կանոնները

https://kristinesahakyants.wordpress.com/2014/02/27/%D5%BD%D5%B6%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3/

նորմալ քաշ

https://kristinesahakyants.wordpress.com/2013/02/24/107/

—  սննդային անառողջ սովորություններ

—  սննդային անվտանգությունը ուսումնական ճամփորդությունների ժամանակ:

առաջադրանքներ

  1. դիցուկ. օրվա ձեր ծախսը կազմում է 2500 կկալ. օգտագործելով  բլոգում դրված սննդամթերքի կալորիաներ նյութի աղյուսակը  կազմեք մի ճաշացանկ,որի էներգետիկ արժեք բավարարի ձեր օրեկան պահանջին; Համեմատեք ձեր օրեկան սննդացանկի հետ ինչ հետևություններ կարող եք անել, բավարար թե ավել է ձեր սննդացանկը
  2. չափեք ձեր հասակը և քաշը, համաձայն նորմալ քաշ նյութում տրված բանաձևի հաշվեք ձեր հասակ քաշ հարաբերությունը. արեք հետևություն
  3. ինչ սննդային անառողջ սովորություններ ունի ժամանակակից մարդը, դուք ,
  4. թվարկեք   ուսումնական ճամփորդությունների ժամանակ թույլատրելի և ոչ ցանկալի մթերքների ցանկը
Posted in ռուսերեն

Домашняя работа

Домашняя работа: выполни упражнения:

Упражнение 1. Вставьте в предложения вопросительные слова когда,

как, что, кто, где, куда, сколько.

Я не знаю, как зовут эту девушку.

Вы знаете, кто  этот человек?

Скажите пожалуйста, где находится гостиница „Мир”?

Я не понимаю, что вы говорите.

Виктор сказал, что он идёт завтра.

Мы не знаем, сколько  у нас будут экзамены.

Я забыл, сколько студентов учится в вашем классе.

Марина спросила, где её подруга была утром.

Антон спросил, куда его друг ходил вчера вечером.

Преподаватель объяснил, как можно решить эту задачу.

Мама сказала, что сын должен купить в магазине.

Продавец сказал, сколько стоит эта книга.

Николай вспомнил, где лежат его документы.

Студент спросил, как правильно писать это слово.

Учитель рассказал, где находилась эта страна.

 

Упражнение 2. Вместо точек вставьте необходимые глаголы движения.

 

  1. Каждое воскресенье мы едем на стадион. Сегодня тоже мы едем на стадион.

Мы едем туда рано утром, а возвращаемся домой вечером. 2. Откуда придет этот студент? – Он

придет из Сирии. 3. Когда ты приедиш в Киев? – Я приеду в Киев в субботу. Я часто еду в Киев.

  1. Утром мы позавтракали и пошли в академию. Мы всегда едем в академию на метро. 5. После уроков мы пошли  в общежитие. Мы едем туда в 3 часа. 6. Завтра я пойду

в кино. Я очень люблю пойти в кино. 7. Вчера вечером Андрей был в магазин. Он

каждый вечер едет в магазин. 8. Мой друг заболел и поехал в поликлинику. Он поехал на

такси. 9. Обычно Артур едет в академию рано, но сегодня он пришёл поздно, потому

что поздно встал. 10. Иногда мы едем обедать в кафе. Мы поедем туда пешком,

потому что кафе рядом.

 

Упражнение 3Раскройте скобки.

 

  1. Родители часто звонят меня(я). 2. Кто подарил тебе (ты) эту книгу? − Эту книгу

подарил мне(я) мой брат. 3. Отец прислал ему (он) деньги. 4. Продавец показал (мы) нас

русско-испанский словарь. 5. Когда приедут мои друзья, я покажу их (они) город.

  1. Когда позвонит мама, я расскажу его (она) о соседе. 7. Ван помог  мне(я) решить

трудную задачу по физике. 8. − Кто посоветовал вас (вы) учиться на нашем

подфаке? − Моя старшая сестра посоветовала мне (я) учиться здесь.

Posted in Հասարակագիտություն

Ազատություն

Ազատությունն այն է, երբ մարդիկ կարողանում են անել այն, ինչ ցանկանում են, հագնվել, այնպես ինչպես իրենք են ուզում և խոսել ազատ, իրենց նախընտրած թեմաների մասին։ Հայաստանը ազատության առումով սահմանափակ երկիր չի համարվում, բայց կան շատ երկրներ, որոնք ազատության առումով շատ սահմանափակ են և իմ կարծիքով դա շատ սխալ է։ Օրինակ՝ Արաբական էմիրություններում կանայք զրկված են ազատ հագնվելու հատկությունից, նրանք իրավունք չունեն փողոցում շրջել առանց գլխաշորի և երկար զգեստների։ Սիրիայում նույնպես որոշ չափող կա այդ խնդիրը, քանի որ այնտեղ կանայք պետք է հագնվեն այնպես, որ իրենց մազերը չերևան։ Հետաքրքիր է ինչու՞ հենց մազերը։ Այս հարցն ունի իր ինձ համար անտրամաբանական պատասխանը։ Ասում են, թե միակ բանը, որով կինը կարող է գրավել տղամարդուն, դա իր մազերն են, այդ իսկ պատճառով էլ որոշ երկրներում չեն թույլատրում մազերը բաց դուրս գալ փողոց, սակայն իրենց տներում նրանք իրավունք ունեն հագնվելու, այնպես, ինչպես կկամենան և քանի որ նրանք չեն կարողանում դրսում հագնվել ազատ, դրանից ճնշված տանը հագնվում են չափից դուրս բաց, ինչը այնքան էլ ճիշտ չէ, եթե նրանց իրավունքները չոտնահարեին և ազատությունը չսահմանափակեին մի՞թե նրանք կվարվեին այդպես։

Posted in Անգլերեն

English homework

Ex.2.c

1.Only their mother could understand Gerland and Owen’s special laguage when they were small-F

2.Gerland and Owen can communicate even if they are in different places.-T

3.According to the text, it is rare to hear of telepathy between twins.-F

4.Damien wasn’t able to see Richard or ear anything he said daring the experiment.-T

5.Ashley Osen has experienced telepathic communication with her twin.-F