Posted in Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն թեմա․ Գերմանիա

 • Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:

Գերմանիան գտնվում է կենտրոնական դիրքում, ինչի շնորհիվ այնտեղ են գնում բազում տուրիստներ, սակայն նաև Գերմանիան կենտրոնում գտնվելով ունի մեծ թերություն, քանի որ հանդիսանում է երկու երկրների կռվի մեջ գտնվող երկիր։

 • Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները․

Գերմանիան հարուստ է կենդանական արդյունաբերությամբ և մեքենաշինությամբ։

 • Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում:

Գերմանյան ժամանակակից է և իր քաղաքականությամբ, և մեքնենաշինությամբ, քանի որ աշխարհի ամեն հայտնի մեքենաների մեծ մասը արտադրվում է հենց այնտեղ։

Advertisements
Posted in Աշխարհագրություն

Մեծ Բրիտանիա

Բնութագրել Մեծ Բրիտանիայի աշխարհագրական դիրքը:

Մեծ Բրիատանիան իր մայրցամաքից բաժանվում է՝ երկու նեղոցով, որոնք են Պա դե Կալենը և Լա Մանշը։  Լա Մանշ նեղոցով բաժանվում են՝ Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան, իսկ մնացած ափերը ողողում են Հյուսիսային ծովի և Պա դե Կալե Նեղուցի ջրերը:

Առաջին ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի ափերը ողողող ջրային ավազաններն ու հարևան պետությունները:

World_map_blank 1 - Copy

Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի զարգացման նախադրյալները։

Մեծ Բրիտանիայում շատ նավթի, քարածուխի և գազի պաշար կա, որը ոչ միայն բավականացնում է նրան, այլ նաև արտերկրներ է ներմուծվում։

Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության ամենազարգացած ճյուղերը։

Մեքենաշինություն, գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն, տնտեսություն։

 

Posted in Աշխարհագրություն

Տրանսպորտ և կապ

1.Ի՞նչ դեր ունի տրանսպորտը ժամանակակից տնտեսության համար:

Ժամանակակից տնտեսության համար տրանսպորտը մեծ դեր է կատարում, քանի որ տրասնպորտի շնորհիվ ապրանքներ են տեղափոխվում երկրից երկիր: Մարդիկ հեշտ են գնում աշխատանքի, դպրոց և այլն: Եթե դրանք չլինեին կյանքը շատ բարդ կլիներ, քանի որ ավելի դժվար կլիներ մարդկանց և ապրանքների տեղափոխումը:

2. Բացատրել հետևյալ հասկացությունները. բեռնաշրջանառություն, ուղևորաշրջանառություն

Բեռնաշրջությունը որևէ բեռի տեղափոխումն է, որը իրականացվում է տարբեր փոխադրամիջոցներով:

Ուղևորաշրջությունը մարդկանց տեղափոխումն է, որը իրականացվում է տարբեր փոխադրամիջոցներով:

3. ՀՀ համար տրանսպորտի որ տեսակներն են ավելի կարևոր: Ինչու՞:

Քանի որ Հայաստանը չունի ծով, այդ պատճառով հնարավոր տեսակներն են օդային և ցամաքային տրանսպորտները: Կարևոր են, քանի որ օդային և ցամաքային տրանսպորտների հնարավորություն ունենք և գործածում ենք: Դրանք նաև շատ հարմարավետ են:

Posted in Աշխարհագրություն

Ձկնորսություն, անտառային տնտեսություն, որսորդություն

1.Ի՞նչ տարբերություն կա նյութական արտադրության ոլորտների և ձնկորսության, անտառային տնտեսության, որսորդության միջև:

Նյութականը տալիս է մեզ հումք, որ պատրաստենք տարբեր նյութեր։

2. Ի՞նչ նյութական բարիքներ է մարդուն տալիս անտառը և այդ բարիքները տնտեսության ո՞ր ճյուղերում են օգտագործվում:

Անտառները մեզ տալիս են հումք, որից ստանում ենք փայտ, փայտից էլ ․կահույք, կամ փայտից թուղթ։ Տալիս է նաև մրգեր։

3. Ի՞նչ հետևենաքներ են թողնում ձնկորսությունը, անտառային տնտեսությունը և որսորդությունը բնության վրա:

Ձնկորսությունը, անտառային տնտեսությունը և որսորդությունը շատ անգամներ վնասում են կենդանիներիին, անտառային հազվագյուտս բույսերին կամ ծաղիկներ և բնականաբար վերացնում են հազվագյուտ հանդիպող ձկների տեսակները:

Posted in Աշխարհագրություն

Անասնապահություն

Դասի հղումը 

 • Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:

Անասնապահության նախադրյալները շատ պարզ են՝ բարենպաստ պայմանները, ջուրը, կերը և այլն:

 • Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:

Օրինակ Բուսաբուծությունից մարդիկ ստանում են բնական հումք, իսկ  գյուղատնտեսություց ստանում են շատ մթերքներ: Անաստապահությունից էլ ստանում են միս, յուղ այլ բաներ։

 • Նշել այն երկները, որտեղ առաջատար են անասնապահության հետևյալ ճյուղերը՝ ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, խոշոր եղջերավոր անանսապահություն, ձիաբուծություն, ձնկորսություն:

Ոչխարաբուծության սկզբնական երկիրը դա Իսպանիան է եղել, իսկ հետո զարգացել է Նոր Զելանդիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում և այլն։
Խոզաբուծության սկզբնական երկիրը Եվրոպան էր, իսկ հետո սկսեց զարգանալ Ուկրաինայում, Հյուսիսային Կովկասում ու Մերձբալթիկայում:
Խոշոր եղջերավոր անանսապահությունը առաջատար է բարեխառն գոտիներում:
Ձիաբուծությունը առաջատար է եղել Հին Հայաստանում։
Ձկնորսությունը առաջատար է եղել ԱՄՆ-ում։

Posted in Աշխարհագրություն

Բուսաբուծություն

 1. Որո՞նք են բուսաբուծության զարգացման նախադրյալները:

Բարենպաստ պայմաններ,սերմեր, մարդկանց աշխատանք։

 1. Ի՞նչ կապ ունի բուսաբուծությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:

Բուսաբուծությունը արդյունաբերությանը տալիս է՝ հումք, իսկ անասնապահությանը՝ կեր։

 1. Նշեք հետևյալ բույսեր մշակող առաջատար երկրները.
  Բրինձ, ցորեն, բամբակ, թեյ, սուրճ կակաո, խաղող, եգիպտացորեն

Ցորեն-Ռուսաստան,Բրինձ-Չինաստան, թեյ-Չինաստան, սուրճ կակաո-ԱՄՆ և Աֆրիկա,եգիպտացորեն-ԱՄՆ,խաղող-Իտալիա:

Posted in Աշխարհագրություն

Գյուղատնտեսություն

Որո՞նք են գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալները:
Գյուղատնտեսության զարգացման համար մարդիկ կատարում են հողերի բարելավման բազմաբնույթ աշխատանքներ, գերխոնավ հողերի չորացում, չոր հողերի արհեստական ոռոգում, քարքարոտ հողերի քարամաքրում և այլն:

2. Ի՞նչով է գյուղատնտեսությունը տարբերվում տնտեսության այլ Ճյուղերից:
Տնտեսության հնագույն ճյուղերից մեկն է գյուղատնտեսությունը: Գյուղատնտեսությունը դա շատ կարևոր ճյուղ է, որը տալիս է մարդկանց բնական հումք: Գյուղատնտեսության նշանակությունն ու դերը անհամեմատ մեծ է մինչինդուստրիալ կամագրարային տնտեսության երկրներում, որոնցում գյուղատնտեսությունը գլխավոր, երբեմն գրեթե միակ ճյուղն է:

3. Ի՞նչ կապ ունի գյուղատնտեսությունը արդյունաբերության այլ ճյուղերի հետ, բերել օրինակներ:
Արդյունաբերությունը նման է գյուղատնտեսությանը ևս նյութական նրանով, որ դա նույնպես արտադրության ճյուղ է: Կան նաև տարբերություններ: Գյուղատնտեսության արտադրանքը զիջում է արդյունաբերությանը, ճյուղում զբաղվածների թվով զգալիորեն գերազանցում է արդյունաբերությունը: Գյուղատնտեսությունը հողն է, արդյունաբերության միջոցը սարքավորումները և մեքենաները:

4. Ի՞նչով են իրարից տարբերվում գյուղատնտեսության զարգացման ինտենսիվ և էքստենսիվ ուղղությունները, բերել օրինակներ:
Գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացումը ենթադրում է մշակվող հողի միավոր տարածքից` մեկ հեկտարից ստացվող բերքի: