Posted in Հայոց լեզու, Բարեկենդանի տոնը կրթահամալիրում, Երգեր

“Գացեք տեսեք՝ ի՞նչն ա կերել թուփը” թարգմանություն ժամանակակից հայրենով

Գացեք տեսեք՝ ի՞նչն  ա կերել թուփը,                      Գնացեք տեսեք՝ ի՞նչն է կերել թուփը,

Գացին տեսան՝ էծնա կերել թուփը:                         Գնացին տեսան՝ այծն է կերել թուփը։

Էծ վըր թըփին,                                                           Այծը, որ կերավ թուփը,

Թուփ վըր իգուն,                                                       Այդ թուփը այգում էր,

Իգ Վարագա,                                                             Այգին Վարագա լեռան վրա էր,

Տակն ա կուգա,                                                          Թփի տակից ջուր է հոսում,

Վըրես կուգա,                                                            Վրաս է հոսում,

Հալալ է , ջալալ է:                                                        Հալալ է, ջալալ է։

Էս ինչ բարի տարի էր էկավ,                                       Այս ինչ բարի տարի եկավ,

Գո վեր մե, հա՜յ գո վեր մե:                                          Մեզ համար, մեզ համար։

Ու-ու-ու…                                                                     Ու-ու-ու…

Գացեք տեսեք՝ ի՞նչն  ա կերել էծը,                              Գնացեք տեսեք՝ ի՞նչն է կերել այծին,

Գացին տեսան՝ գելնա կերել էծը:                                Գնացին տեսա՝ գայլն է կերել այծին։

Գել վըր էծին,                                                                 Գայլը որ կերավ այծին,

Էծ վըր թըփին,                                                               Այդ այծը կերել էր թուփը,

Թուփ վըր իգուն,                                                            Այդ թուփը այգում էր, 

Իգ վարագա,                                                                    Այգին Վարագա լեռան վրա էր,

Տակն ա կուգա,                                                                Թփի տակից ջուր է հոսում,

Վըրես կուգա,                                                                  Վրաս է հոսում,

Հալալ է , ջալալ է:                                                              Հալալ է, ջալալ է։

Էս ինչ բարի տարի էր էկավ,                                            Այս ինչ բարի տարի եկավ,

Գո վեր մե, հա՜յ գո վեր մե:                                               Մեզ համար, մեզ համար։

Ու-ու-ու…                                                                          Ու-ու-ու…

 

Գացեք տեսեք՝ ի՞նչն  ա կերել գելը,                                  Գնացեք տեսեք՝ ի՞նչն է կերել գայլին,

Գացին տեսան՝ արջնա կերել գելը:                                   Գնացին տեսան՝ արջն է կերել գայլին։

Արջ վըր գելուն,                                                                   Արջը, որ գայլին կերավ,

Գել վըր էծին,                                                                       Գայլը, որ կերել էր այծին,

Էծ վըր թըփին,                                                                     Այծը, որ կերել էր թուփը,

Թուփ վըր իգուն,                                                                 Այդ թուփը այգում էր,

Իգ վարագա,                                                                        Այգին Վարագա լեռան վրա էր,

Տակն ա կուգա,                                                                     Թփի տակից ջուր է հոսում,

Վըրես կուգա,                                                                       Վրաս է հոսում, 

Հալալ է , ջալալ է:                                                                  Հալալ է, ջալալ է։

Էս ինչ բարի տարի էր էկավ,                                                Այս ինչ բարի տարի եկավ, 

Գո վեր մե, հա՜յ գո վեր մե:                                                   Մեզ համար, մեզ համար։

Ու-ու-ու՜…                                                                              Ու-ու-ու՜…
Ու-ու-ու՜…                                                                              Ու-ու-ու՜…

Advertisements