Posted in Երկրաչափություն

Իմ կարծիքը GeoGebra ծրագրի մասին

Մի քանի օր է, ինչ մենք աշխատում ենք <<GeoGebra>> ծրագրով։ Ծրագիրը բավականին հետաքրքիր է և թույլ է տալիս բազում երկրաչափական գործողություններ կատարել, սակայն այն բարդ է և ունի շատ դժվարություններ։ Բացի այդ <<GeoGebra>> ծրագրով աշխատելիս մենք ավելի շատ մտածում ենք, թե ինչպե՞ս գծենք պատկերը համակարգչի մեջ, իսկ մինչ այս ծրագրով աշխատելը, մենք միայն կենտրոնանում էինք խնդիրները հասկանալու և լուծելու վրա։ Իմ կարծիքով սովորողը տետրով ավելի հանգիստ է աշխատում և ժամանակ չի վատնում երկրաչափական պատկեր գծելու վրա, քանի որ տետրում այն գծելը շատ հեշտ է և արագ։ Բացի այդ սովորողը գծագիրը գրիչով, թղթի վրա գծելով ավելի է հասկանում, թե ինչ պատկեր է գծում։ Ես ինքս դեմ եմ այս ծրագրով աշխատելուն։

Posted in Երկրաչափություն

Թեմա 3. Զուգահեռ ուղիղներ

Առաջադրանքներ

1. a և b զուգահեռ ուղիղները հատողով հատելիս առաջացած միակողմանի անկյուններից մեկը 37 աստճանով մեծ է մյուսից: Գտնել այդ անկյունները:

 

3.1

<AGH-<CHF=37°

<AGH=<CHF+37°

<AGH+<CHF=180°

<AGH=<CHF+37+<AGH=180°

2<CHF=71° 30′

<CHF=36°

<AGH=96°

2. D ուղիղ անկյուն ունեցող CDE եռանկյան C գագաթով տարված է DE ուղղին զուգահեռ CP ուղիղը: Գտնել C և E անկյունները, եթե անկյուն PCE հավասար է 49 աստիճան:

3.2

<PCE=<E(խաչադիր)

<C=180°-(49°+90°)=41°
3. EF և PQ հատվածները հատվում են իրենց M միջնակետում: Ապացուցել, որ PE զուգահեռ է QF:

3.3

PM=MQ

EM=MF

<FMQ=<PME

PF=FQ

5. AB հատվածի M միջնակետով տարված է CD հատվածը այնպես, որ AC զուգահեռ է BD: Ապացուցել, որ M-ը CD հատվածի միջնակետն է:

3.5

AC=BD

AM=MB

<AMC=<DMB

CM=MD

 

Posted in Երկրաչափություն

Թեմա 2. Եռանկյուններ

Առաջադրանքներ

1. Գտնել այն եռանկյան կողմերը, որի պարագիծը կողմերից մեծ է  9սմ-ով, 8սմ-ով և 7սմ-ով:

2.1

a-3, b-4, c-5

2. Գտնել հավասարասրուն եռանկյան անկյունները, եթե հայտնի է, որ նրանցից մեկը

ա) 105 աստիճան է

2.2

A=105°, B = 37° 5′, C=37° 5′

բ) 38 աստիճան է:

2.3

A=38°, B=78°, C=78°
3. ABC և FHO եռանկյունները հավասար են, ընդ որում անկյուն B-ն հավասար է անկյուն O և AB=HO: Գտնել այդ եռանկյունների համապատասխանաբար հավասար մյուս կողմերն ու անկյունները:

2.4

<B=<O, AB=OH, <C=<F, <H=<A, HF=AC, BC=OF:

Posted in Երկրաչափություն

Թեմա 1. Նախանական երկրաչափական տեղեկություններ

Առաջադրանքներ

1. B, C և D կետերը գտնվում են a ուղղի վրա: Հայտնի է, որ BD=17սմ, DC=25սմ: Որքա՞ն կարող է լինել BC հատվածի երկարությունը:

1.1

BC=BD+DC=17+25=42ս1.2

2. M, N և P կետերը գտնվու՞մ են արդյոք մի ուղղի վրա, եթե MP=12սմ, PN=8սմ:

1.3

MP=12սմ PN=8սմ

Պատ.՝ Այո:

3. Գտնել այն չփռված անկյունները, որոնք առաջանում են երկու ուղիղների հատումից, եթե այդ անկյուններից երկուսի տարբերությունը 42 աստիճան է:

1.4

180˚-42:2=69

69+42=111