Posted in Հայոց լեզու

Լամա Գետրուլ Ռինպոչե․ վերլուծություն

Ճշմարիտ ուրախությունն այն է, երբ պարզապես ուրախ ես` առանց որևէ պատճառի: Շատ կարևոր է սովորել այսպիսի ուրախության զգացողություն ունենալ: Այսպիսի զգացողության հասնելու համար ճիգ անել պետք չէ. այն ինքն իրեն է գալիս: Մենք կարող ենք ուրախության զգացում ունենալ լոգանք ընդունելիս կամ ափսեները լվանալիս: Հենց որ մենք ի վիճակի լինենք այդպիսի ուրախություն ապրելու, ուրեմն կզգանք նաև ինքներս մեզ հետ լինելու հաճույքը: Բնությունը մեզ ուրախանալու համար ամեն ինչ տվել է: Մնում է գլախավորը` չվախենալ երջանիկ լինելուց:

Ինձ այս հեղինակի մտքերից ամենա դուրեկանը սա էր։ Ես հաճախ եմ ուրախ լինում առանց պատճառի ու դրանից ավելի եմ երջանկանում, քան երբ կա ինչ որ պատճառ։

 

Advertisements
Posted in Հայոց լեզու

Սիրելի մարդիկ․․․

Մենք կյանքում անդադար փնտրում ենք։ Փնտրում ենք մի զգացողություն, մի երազանք, մի ցավ ու մի մարդ, մի մարդ, ով մեզ կտա դրանցից մեկը․․․Մենք մեր կյանքում անդադար տեսնում ենք մարդկանց, ատում ենք նրանց, սիրում կամ էլ նախանձում․․․Միգուցե մոտեցումս սխալ է, կամ էլ գուցե չհավատաք մտքերիս, սակայն կյանքում ես սիրում եմ ցանկացած մարդու․․․Ես այդպես էլ չէի իմանա, թե ինչ բան է նախանձը, եթե չլինեին այն մարդիկ, որոնց նախանձել եմ։ Չէի իմանա, թե ինչ է ցավը, եթե չլինեին այն մարդիկ, ովքեր ցավեցրել են ինձ, չէի իմանա, թե ինչ է կյանքն իրենից ներկայացնում, եթե միայն շրջապատված լինեի ջերմ ու բարի, հավատարիմ ու սիրալիր մարդկանցով․․․Մենք ունենք բոլոր մարդկանց կարիքը․․․Բոլորինը․․․Ցավը հենց այնպես չի ստեղծվել, որ մեկը տանջվի դրանից, իսկ մյուսը՝ ոչ։ Եթե կա ցավ, ուրեմն մենք ձգտում ենք կյանքում զգալ այդ ցավը․․․Մենք փնտրտուքների միջով անցնելով՝ փնտրում ենք այն ամենը, ինչը կա, ստեղծվել է, ինչը երբևիցե մեկը զգացել է․․․Մենք հասարակ էակներ ենք, ովքեր կյանքից ուզում են ստանալ և ուրախ, և տխուր պահեր, զգալ և ցավ, և ջերմություն, և ես նույնպես այդ հասարակ էակներից մեկն եմ, ով երջանկանում է ցավից ու դավից․․․Մենք բոլորս էլ մեր ներսում գիտակցում ենք, որ մի օր մեր կյանքը ավարտվելու է, և մենք չենք հասցնելու զգալ բոլոր զգացողություններն ու չենք հասցնելու տեսնել կյանքի բոլոր երանգները՝ սևից սկսած, մինչև վարդագույն․․․Բայց մենք հենց դա գիտակցելով էլ՝ փնտրում ենք մարդկանց, որ մինչև կյանքի ավարտը հասցնենք զգալ ու տեսնել ամեն երանգ, ամեն զգացում․․․

Posted in Հայոց լեզու

Մարդիկ, որոնք ինձ դուր են գալիս․․․

Մենախոսությունը երազանքների և նպատակների մասին էր։ ՀԵղինակը սիրում էր այն մարդկանց, ովքեր կարողանում էին հետևել ու ապրել իրենց երազանքներով։ Ինձ դուր եկավ այս մենախոսության բոլոր մտքերը, քանի որ ինձ համար հոգեհարազատ էր հեղինակի միտքն ու հոգին․․․Հեղինակը սիրում էր երազող, ինքնուրույն ու երազանքներով ապրող մարդկանց, որոնք ազատ էին իրենց հոգով ու մտքով։

Posted in Հայոց լեզու, Նախագծային շաբաթ

10 փաստ խաղողի մասին (թարգմանություն)

1. It is very useful to eat grapes with nuts. They contain vitamins and fat that bind blood cells, protect the body from premature aging.

1. Շատ օգտակար է խաղողը ուտել կորիզներով. դրանք պարունակում են արյան բջիջները ամրացնող վիտամիններ և յուղ, պաշտպանում են օրգանիզմը վաղաժամ ծերացումից:

2. The grape bark is no less helpful. the cellulose contained in it promotes metabolism and the treatment of gastrointestinal tract.

2. Ոչ պակաս օգտակար է նաև խաղողի կեղևը. նրա մեջ պարունակվող բջջանյութը նպաստում է նյութափոխանակությանը և ստամոքսա-աղիքային տրակտի մաքրմանը:

3. The grape also opens the appetite. who have a problem with appetite, should eat it before eating.

3. Խաղողը նաև ախորժակ է բացում. ովքեր խնդիր ունեն ախորժակի հետ կապված, այն պետք է ուտեն սնունդ ընդունելուց առաջ:

4. Grape promotes the release of free radicals from the body and enriches the blood with vitamins and minerals.

4. Խաղողը նպաստում է օրգանիզմից ազատ ռադիկալների դուրսբերմանը և հարստացնում է արյունը վիտամիններով և հանքային աղերով:

5. White grapes have an urinary tract, prevents kidneys and gall bladder formation.

5. Սպիտակ տեսակի խաղողը միզամուղ հատկություն ունի, կանխում է երիկամներում և լեղապարկում քարերի առաջացումը:

6. Black grape has controversial properties. On the one hand, it is useful for improving the cardiovascular system and blood pressure, on the other hand, it is allergic to avoid giving children.

6. Սև խաղողը վիճելի հատկություններ ունի. մի կողմից՝ այն օգտակար է սիրտ-անոթային համակարգի և արյան ճնշման բարելավման համար, մյուս կողմից՝ ալերգիկ է, պետք է խուսափել այն երեխաներին տալուց:

7. Grape is a natural antioxidant, protects the body from nervous load.

7. Խաղողը բնական հակաօքսիդանտ է, պաշտպանում է օրգանիզմը նյարդային ծանրաբեռնվածությունից:

8. Grapes have a beneficial effect on respiratory tract.

8. Խաղողը բարերար ազդեցություն ունի շնչառական ուղիների վրա:

9. Because of being anoxidant, it is useful for enhancing the resistance.

9. Հակաօքսիդանտ լինելու շնորհիվ այն օգտակար է դիմադրողականության ամրապնդման համար:

10. Grapes can help prevent blood clots in the veins.

10. Խաղողի շնորհիվ կարելի է կանխել երակներում արյան խցանումները:

Posted in Հայոց լեզու, Նախագծային շաբաթ

10 փաստ գինու մասին (թարգմանություն)

1. Wine is considered to be the oldest alcoholic drink that ever existed. There are facts proving that wine originated in Ancient Armenia and Georgia, and it refers to the VI century BC.

1. Գինին համարվում է ամենահին ալկոհոլային խմիչքը, որ երբևէ գոյություն է ունեցել: Փաստեր կան, որոնք ապացուցում են, որ գինին առաջացել է Հին Հայաստանում և Վրաստանում, և խոսքը վերաբերում է VI մ.թ.ա.-ին:

2. The word “wine” is still a subject of discussion. It is said that this word originated from the Armenian language.

2. «Գինի» բառի առաջացումը դեռ մնում է քննարկման առարկա: Ասում են, որ այս բառն առաջացել է հենց հայերենից:

3. The first wine cellars were found in Ancient Greece.

3. Առաջին գինու մառանները հայտնաբերվել են Հին Հունաստանում:

4. The first corkhunter was created only in 1795. Before that, there was no need for a hammer, since the wine kept in barrels.

4. Առաջին խցանահանը ստեղծվել է միայն 1795թ.: Սրանից առաջ խցանահանի կարիք չկար, քանի որ գինին պահում էին տակառներում:

5. In France, it is permitted to sit on the wheel if the driver does not exceed 2 cups.

5. Ֆրանսիայում օրենքով թույլատրվում է նստել ղեկին, եթե վարորդի խմած գինին չի գերազանցում 2 բաժակը:

6. It was in ancient times that wine could be replaced with another product. For example, Greeks changed it with gold, silver, and some other valuable things.

6. Հենց հին ժամանակներում էր, որ գինին կարող էին փոխարինել մեկ ուրիշ ապրանքի հետ: Օրինակ՝ հույներն այն փոխում էին ոսկու, արծաթի և մի շարք այլ արժեքավոր իրերի հետ:

7. Pinolemaire. this is a kind of grape that is made of the most famous and most delicious wines.

7. Պինո-նուար․ սա խաղողի մի տեսակ է, որից պատրաստվում են ամենահայտնի և ամենահամեղ գինիները:

8. They say that wine has a positive effect on the human body. Daily 150g of wine can increase the resistance.

8. Ասում են, որ գինին դրական ազդեցություն ունի մարդու օրգանիզմի վրա: Օրական 150գ գինին կարող է բարձրացնել դիմադրողականությունը:

9. The wine glass should be taken from the tip so that the temperature of the body is not transferred to the wine.

9. Գինու բաժակը պետք է բռնել ծայրից, որպեսզի մարմնի ջերմաստիճանը չփոխանցվի գինուն:

10. In Rome, women were forbidden to drink wine. If her husband found out that the woman had been drinking wine, he had all the rights to kill her.

10. Հռոմում կանանց արգելված էր գինի խմել: Եթե ամուսինը պարզում էր, որ կինը գինի է խմել, ուներ բոլոր իրավունքները կնոջը սպանելու համար:

Posted in Հայոց լեզու, Նախագծային շաբաթ

Երկրագործություն

Ես դիտեցի մի տեսանյութ արևածաղկի գործարանի մասին, որը արևածաղիկ էր ստանում և դրանից արտադրում ձեթ միայն Արցախից։ Արցախում այդ արևածաղիկները աճեցնում ու մշակում են հատուկ պայմաններում։ Տեսնայութում երկրագործները, որոնք աշխատում են Արցախի արևածաղիկները մշակելով, իրենց սեփական դաշտերում պատմում էին, թե ինչպես է մշակվում արևածաղիկն ու թե ինչ բարդություններ կան այդ աշխատանքի մեջ։

Posted in Հայոց լեզու

Ծերունին ու ծովը․ Գ-2

Բացատրել բառերը. կռնակ, գալարվել, մթագնել, հորձանք, թափոր, դավ, ստեպ-ստեպ, անդադրում, զսպան, ածելի, ավար, համակվել, կափկափել, մոլեգին, ընկղմվել, շեշտակիություն, ջլատվել, խորհրդածել, խելահեղ, սեպ, մխրճվել, ընկրկել, հրացոլք, հոգնաբեկ:

կռնակ-Թիկունք

գալարվել-Ոլորվել

մթագնել-խավարել

հորձանք-Հեղեղ

թափոր-Երթ

դավ-Դավադրություն

ստեպ-ստեպ-բազմիցս

անդադրում-Անդադար

զսպան-Զսպակ

ածելի-Շատ սուր բերանով դանակ, որով սափրում են երեսի և գլխի մազերը

ավար-կողոպուտ

համակվել-Պատվել

կափկափել- Բաբախել

մոլեգին-վայրագ, խելահեղ

ընկղմվել-Սուզվել

շեշտակիություն-

ջլատվել-տկարանալ

խորհրդածել-մտորել

խելահեղ-խենթ

սեպ-

մխրճվել-Խրվել

ընկրկել-նահանջել

հրացոլք-Կարմրացոլք

հոգնաբեկ-Հոգնած

Վերլուծական աշխատանք.

«Դու գլուխս կուտես, ա՛յ ձուկ,— մտածեց ծերունին։— Դա, իհարկե, քո իրավունքն է։ Կյանքումս երբեք չեմ տեսել քեզնից ավելի հսկայական, գեղեցիկ, հանդարտ ու վեհանձն արարած։ Ի՜նչ արած, սպանի՛ր ինձ։ Ինձ համար արդեն մեկ է, թե ով ում կսպանի»։

Ծերունին հասկացել էր, որ իր դիմաց պայքարում է մեկն, ով իրոք արժանի է հաղթանակի։ Նա հասկացել էր, որ ձուկը արդար ու ուժգին պայքար է տանում, ինչից էլ ծերուին հասկացել էր, որ արդեն մեկ է նրանցից ով կհաղթի, մեկ է նրանք երկուսն էլ հավասար են պայքարում ու արժանի են հաղթանակի։

Եվ ի՜նչ թեթևություն ես զգում, երբ պարտված ես,— մտածեց նա։— Չէի էլ իմանում, որ այսպես հեշտ է դա։

Պարտություններն այնքան տարբեր են լինում, սակայն երբ պարտվում ես, հաղթանակը հանձնելով նրան, ով իրոք դրան արժանի էր, դու քեզ ավելի թեթևացած ես զգում։