Posted in Քիմիա

Քիմիա․ տնային առաջադրանք

  • Ֆիզիկական մարմին և նյութ:

Ֆիզիկական մարմինը ունի զանգված և ծավալ:

Ֆիզիկական մարմինները կազմված են նյութերից:

  • Նյութի սահմանումը.

Նյութը փոքրագույն մասնիկների,(ատոմ մոլեկուլ իոն), փոխազդեցության արձյունքն է իրեն բնորոշ բաղադրությամբ, կառուցվածքով, հատկություններով օշտված:

  • Ի՞նչ է նյութը,պարզ և բարդ նյութերի օրինակներ:

Մարդկության հայտնի են 30 մլն նյութ:

Պարզ նյութերը մոտվորապես 400 հատ են և կազմված են միևնույն քիմիական տարրից: Ջրածին, թթվածին

Բարդ նյութերը կազմված են երկու և ավելի քիմիական տարրերից: ջուր, CO2 գազ

Բարդ նյութերը դասակարգվում են անօրգանական և օրգանական նյութերի:

Նյութերը լինում են մետաղներ և ոչ մետաղներ:

Մետաղներ-ալյումին, նատրիում, կալցիում, պղինձ:

Ոչ մետաղներ-ֆտոր, ազոտ, քլոր, թթվածին

  • Անօրգանական և օրգանական նյութերի օրինակներ:

Օրգանական նյութեր-Ճարպեր, սպիտակուցներ, ացետոնը:

Անօրգանական նյութեր-կարբիդները, ցիանիդները, կարբոնատները, ածխածնի օքսիդը

  • Մաքուր նյութեր,խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ):

Մաքուր են համարվում այն նյութերը, որոնք կազմված են միատեսակ կառուցվածքային մասնիկներից (մոլեկուլ, ատոմ, իոն):

Խառնուրդները պարունակում են երկու կամ ավելի նյութերի կառուցվածքային մասնիկներ:

Խառնուրդները լինում են երկու տեսակ՝ համասեռ և անհամասեռ:

  • Նյութի բաղադրությունը՝մոլեկուլ,ատոմ , իոն (կառուցվածքը,բաղադրությունը):

Յուրաքանչյուր քիմիական մաքուր նյութ, գտնվելու վայրից ու ստացման եղանակից անկախ ունի միևնույն հաստատուն բաղադրությունը:

 

  • Նյութի հատկությունները՝ ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական:

Նյութի ֆիզիկական հատկություններն են`

Ագրեգատային վիճակը (պինդ, հեղուկ, գազային), գույնը, հոտը, համը, լուծելիությունը ջրում, խտությունը, հալման և եռման ջերմաստիճանը, ջերմա և էլեկտրահաղորդականությունը, պլաստիկությունը և մետաղական փայլը:

Նյութի քիմիական հատկություններն են`

Այդ նյութի փոխազդեթությունը այլ նյութերի հետ և նոր նյութերի առաջացումը:

Ֆիզիոլոգիական հատկություններն են`

Այդ նյութի ազդեցությունը կենդակի օրգանիզմների վրա:

 

 

Տնային աշխատանք՝ ընտրեք կենցաղում կամ շրջապատում 2-3 նյութ,գրեք դրանց բանաձևերը և կատարեք հետևյալ հաշվարկները`

Ինչպիսի՞ տարրերից են կազմված նյութը,ատոմների քանակը,հաշվել հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr,զանգվածային բաժինները՝w,զանգվածային հարաբերությունները  և  տարրերի  մոլային  բաժինները բարդ  նյութերում:

 

Աղ-NaCl

Ատոմների քանակը-2

Mr(NaCl) = Ar(Na) + Ar(Cl);

Mr(NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5

 

NaHCO3-Սոդա

ատոմների քանակը-6

Mr(NaHCO3) = Ar(Na) + Ar(H) + Ar(C) + 3×Ar(O);

Mr(NaHCO3) = 23 + 1 + 12 + 3×16 = 36 + 48 =84

Advertisements
Posted in Քիմիա

Առողջ ապրելակերպի սկզբունքները՝ ըստ ճապոնացի գիտնականների

1.Էկոլոգիապես մաքուր սնունդ, մաքուր ջուր, մաքուր օդ։

2.Առողջ քուն  (ամենաքիչը 8ժամ), Երեկոյան մինչև 23-ը լինել քնած լինել։

3.Մարմնակրթություն, սպորտ, հիգենա։

4.Վատ սովորությունների ձերբազատում (ալկոհոլի չարաշահում, ծխախոտ, թմրանյութեր, առաջին երեք կետի չկատարելը, եղունգների կրծելը)։

5.Ստրեսսային իրավիճակներից դուրս գալու լավագույն միջոցը՝ ծիծաղ։

Posted in Քիմիա

Ջուրը՝ որպես լուծիչ․․․

Image result for Աղերի բյուրեղահիդրատներԼուծույթը ֆիզիկաքիմիական միատարր համակարգ է՝  կազմված լուծիչի և լուծվող նյութի մասնիկներից ու դրանց փոխազդեցության արգասիքներից։ Ջուրը համընդհանուր լուծիչ է:Ջուրն ակտիվ քիմիական միացություն է և փոխազդում է մեծ թվով նյութերի հետ։ Այդ փոխազդեցություններից ամենահանրահայտն ու տեսանելին ջրում նյութերի լուծվելն է։ Ջրում լուծվում են բազմաթիվ նյութեր՝ գտնվելով  և պինդ, և հեղուկ, և գազային ագրեգատային վիճակներում՝ առաջացնելով այսպես կոչված լուծույթներ։ Հիդրատները ջրային լուծույթներում գոյություն ունեցող, փոփոխական բաղադրությամբ, ջրի հետ նյութի առաջացրած միացություններն են։ Հիդրատացման երևույթի ապացույցն աղերի պինդ բյուրեղահիդրատների առաջացումն է, որոնց բաղադրությունում առկա է, այսպես կոչված բյուրեղաջուրը։

Posted in Քիմիա

Քիմիական փորձ․ Ջրածնի ստացումը լաբորատորիայում

Նպատակը՝

Այս նախագծի և գործնական աշխատանքի օգնությամբ մենք պարզելու ենք, թե ինչպես են ստանում ջրածին լաբարատորիայում, ուսումնասիրելու ենք ջրածինը, նրա մասին ավելի շատ տեղեկություններ ենք իմանալու, հետազոտելու նրա քիմիական հատկությունները և ի վերջո խորանալու ենք քիմիայի մեջ:

Փորձերի բանաձևերը՝

1.Zn+2HCl=ZnCl2+H2
2H2+O2=2H20(շառաչող գազ)

2.Na+2H2O=2NaOH+H2

3. CuO+H2O=H2O+Cu(ջրածինը՝որպես վերականգնիչ)

4.NaOH+HCl=NaCl+H2O(չեզոքացման ռեակցիա)

Posted in Քիմիա

Շմոլ գազ

Բոլորիս վաղ ժամանակներից շատ հայտնի է, որ շմոլ գազը մեր առողջության համար շատ վտանգավոր է: Շմոլ գազը թունավոր և վտանգավոր է, քանի որ մենք այն չենք տեսնում, չենք կարողանում շնչել և այդ պատճառով շատ բարդ է լինում կողմնորոշվել արդյոք դա շմոլ գազ է: Շմոլ գազը անգույն է և նաև անհոտ: Երբ մենք այն շնչում ենք  առաջին նածանշաններից են սրտխառնոցը, գլխապտույտը և քնի զգացումը: Շմոլ գազը, երբ ներթափանցում է մեր օրգանիզմ, նա կապվում է հեմոգլոբենի հետ և այդ պատճառով չի թողնում, որ մենք շնչենք թթվածին: Երբ մենք արդեն շնչել ենք շմոլ գազը և զգում ենք, որ սկսում ենք թունավորվել, ապա այդ պահերին ուղղակի պետք է օդափոխել տունը, արագ անջատել բոլոր գազի աղբյուրները, այդ ժամանակ կամաց-կամաց գազը կնվազի և թունավորման ռիսկերը նույնպես, այս բնական և հեշտ բաները հիմնականում շատ արագ օգնում են մարդուն:Թե որքան ժամանակում շմոլ գազը կարող է սպանել մարդուն, կախված է մի քանի հանգամանքից։ Մեքենայում կամ այլ փոքր ու փակ տարածքում մարդը կարող է 20 րոպեում խեղդվել։ Մեծ տարածքում թունավորումը կարող է ավելի ուշ վրա հասնել։ Շմոլ գազը մարդու համար շատ վտանգավոր է, քանի որ այն կարող է խողդել և սպանել մեզ՝ինչպես նշեցի, այդ պատճառով պետք է ուշադիր լինել:

Posted in Քիմիա

Ջրածնի անձնագրի կազմումը

Քիմիական նշանը – H

Քիմիական բանաձեևը- H2

Կարգաթիվը- 1

Հարաբերական մոկելեկուլային զանգված Mr (H)= 1

Հարաբերական ատոմային զանգված Ar (H)= 1

Իզոտոպները-

Դիրքը պարբերական համակարգում- պարբերություն 1, խումբ 1, ենթախումբ 1, գլխավոր ենթախումբ

Ատոմի բաղադրությունը- (1p, 0n )1e

Հաշվել մեկ ատոմի զանգվածը — 1*1,66*10-27=1,66*10 — 27

Վալենտականությունը

օքսիդացման աստիճանը

Տարածվածությունը՝  Ջրածինը ամենատարածված տարն է տիեզերքում, իսկ երկրագնդում կազմում է 1%:

Ֆիզիկական հատկությունները՝  անգույն, անհամ, անհոտ գազ է: 14,5 անգամ թեթև է օդից: Շատ վատ է լուծվում ջրում 100 լիտրում 2 լիտր: Հեղուկանում է – 252,8 աստիճանում: