Posted in Քիմիա

Ջուրը՝ որպես լուծիչ․․․

Image result for Աղերի բյուրեղահիդրատներԼուծույթը ֆիզիկաքիմիական միատարր համակարգ է՝  կազմված լուծիչի և լուծվող նյութի մասնիկներից ու դրանց փոխազդեցության արգասիքներից։ Ջուրը համընդհանուր լուծիչ է:Ջուրն ակտիվ քիմիական միացություն է և փոխազդում է մեծ թվով նյութերի հետ։ Այդ փոխազդեցություններից ամենահանրահայտն ու տեսանելին ջրում նյութերի լուծվելն է։ Ջրում լուծվում են բազմաթիվ նյութեր՝ գտնվելով  և պինդ, և հեղուկ, և գազային ագրեգատային վիճակներում՝ առաջացնելով այսպես կոչված լուծույթներ։ Հիդրատները ջրային լուծույթներում գոյություն ունեցող, փոփոխական բաղադրությամբ, ջրի հետ նյութի առաջացրած միացություններն են։ Հիդրատացման երևույթի ապացույցն աղերի պինդ բյուրեղահիդրատների առաջացումն է, որոնց բաղադրությունում առկա է, այսպես կոչված բյուրեղաջուրը։

Advertisements
Posted in Քիմիա

Քիմիական փորձ․ Ջրածնի ստացումը լաբորատորիայում

Նպատակը՝

Այս նախագծի և գործնական աշխատանքի օգնությամբ մենք պարզելու ենք, թե ինչպես են ստանում ջրածին լաբարատորիայում, ուսումնասիրելու ենք ջրածինը, նրա մասին ավելի շատ տեղեկություններ ենք իմանալու, հետազոտելու նրա քիմիական հատկությունները և ի վերջո խորանալու ենք քիմիայի մեջ:

Փորձերի բանաձևերը՝

1.Zn+2HCl=ZnCl2+H2
2H2+O2=2H20(շառաչող գազ)

2.Na+2H2O=2NaOH+H2

3. CuO+H2O=H2O+Cu(ջրածինը՝որպես վերականգնիչ)

4.NaOH+HCl=NaCl+H2O(չեզոքացման ռեակցիա)

Posted in Քիմիա

Շմոլ գազ

Բոլորիս վաղ ժամանակներից շատ հայտնի է, որ շմոլ գազը մեր առողջության համար շատ վտանգավոր է: Շմոլ գազը թունավոր և վտանգավոր է, քանի որ մենք այն չենք տեսնում, չենք կարողանում շնչել և այդ պատճառով շատ բարդ է լինում կողմնորոշվել արդյոք դա շմոլ գազ է: Շմոլ գազը անգույն է և նաև անհոտ: Երբ մենք այն շնչում ենք  առաջին նածանշաններից են սրտխառնոցը, գլխապտույտը և քնի զգացումը: Շմոլ գազը, երբ ներթափանցում է մեր օրգանիզմ, նա կապվում է հեմոգլոբենի հետ և այդ պատճառով չի թողնում, որ մենք շնչենք թթվածին: Երբ մենք արդեն շնչել ենք շմոլ գազը և զգում ենք, որ սկսում ենք թունավորվել, ապա այդ պահերին ուղղակի պետք է օդափոխել տունը, արագ անջատել բոլոր գազի աղբյուրները, այդ ժամանակ կամաց-կամաց գազը կնվազի և թունավորման ռիսկերը նույնպես, այս բնական և հեշտ բաները հիմնականում շատ արագ օգնում են մարդուն:Թե որքան ժամանակում շմոլ գազը կարող է սպանել մարդուն, կախված է մի քանի հանգամանքից։ Մեքենայում կամ այլ փոքր ու փակ տարածքում մարդը կարող է 20 րոպեում խեղդվել։ Մեծ տարածքում թունավորումը կարող է ավելի ուշ վրա հասնել։ Շմոլ գազը մարդու համար շատ վտանգավոր է, քանի որ այն կարող է խողդել և սպանել մեզ՝ինչպես նշեցի, այդ պատճառով պետք է ուշադիր լինել:

Posted in Քիմիա

Ջրածնի անձնագրի կազմումը

Քիմիական նշանը – H

Քիմիական բանաձեևը- H2

Կարգաթիվը- 1

Հարաբերական մոկելեկուլային զանգված Mr (H)= 1

Հարաբերական ատոմային զանգված Ar (H)= 1

Իզոտոպները-

Դիրքը պարբերական համակարգում- պարբերություն 1, խումբ 1, ենթախումբ 1, գլխավոր ենթախումբ

Ատոմի բաղադրությունը- (1p, 0n )1e

Հաշվել մեկ ատոմի զանգվածը — 1*1,66*10-27=1,66*10 — 27

Վալենտականությունը

օքսիդացման աստիճանը

Տարածվածությունը՝  Ջրածինը ամենատարածված տարն է տիեզերքում, իսկ երկրագնդում կազմում է 1%:

Ֆիզիկական հատկությունները՝  անգույն, անհամ, անհոտ գազ է: 14,5 անգամ թեթև է օդից: Շատ վատ է լուծվում ջրում 100 լիտրում 2 լիտր: Հեղուկանում է – 252,8 աստիճանում:

Posted in Քիմիա

Ջրածին

Ջրածինը պարբերական համակարգի առաջին պարբերության՝ առաջին խմբի, մեկ կարգաթվով տարրն է: Ջրածնի ատոմն ունի ամենապարզ կառուցվածքը` մեկ դրական լիցքով միջուկի  շուրջը սփռված է մեկ էլեկտրոն: Ջրածինն անգույնանհոտանհամ գազ էԲնական ջրածինը բաղկացած է պրոտիում (1H) և դեյտերիում(2H) կամ D կայուն իզոտոպներից:

Միացություններ՝

Միացություններ առաջացնելիս  ջրածինը հիմնականում ցուցաբերում է մետաղական հատկություն, այսինքն՝ տալիս է  մեկ էլեկտրոն և ձեռք է բերում +1 լիցք:

H01eH+
Իսկ որոշ պայմաններում ոչ մետաղական հատկություն` ընդունում է էլեկտրոն (օրինակ՝ մետաղների հետ առաջացած միացություններում)  և ձեռք բերում 1 օքսիդացման աստիճան:
H0+1e−→−H
Բանաձևը՝
Ջրածնի մոլեկուլի բանաձևն է՝ H2, հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը՝ 2,016 (կլորացված 2), մոլային զանգվածը՝ 2 գ/մոլ՝
Տարածվածությունը՝
Միացությունների ձևով ջրածինը չափազանց տարածված տարր է: Նա  կազմում է  ջրի զանգվածի 11%-ը, մտնում է բոլոր բուսական` մրգերի, բանջարեղենների, թթուների,  և կենդանական նյութերի` ճարպերի, սպիտակուցների,  ածխաջրերի, նավթի, և շատ այլ հանքային նյութերի բաղադրության մեջ:
Նա կազմում  է արեգակի և աստղերից շատերի զանգվածի կեսից ավելին: Արեգակնային համակարգիամենամեծ մոլորակը` Յուպիտերը, համարյա լրիվ կազմված է ջրածին քիմիական տարրից: Ցածրջերմաստիճանի և շատ բարձր ճնշման պատճառով ջրածինն այդ մոլորակի վրա գտնվում է պինդվիճակում:
Ջրածինը բնության մեջ ազատ վիճակում հանդիպում է չնչին քանակով՝ գլխավորապես մթնոլորտի  վերինշերտերում:  Երբեմն, այն երկրի ընդերքից դուրս է գալիս այլ գազերի հետ հրաբխային ժայթքումների, ինչպես նաև նավթի արդյունահանման ժամանակ
Posted in Քիմիա

Օքսիդներ

Օքսդիներ՝ բաժանվում են չորս հիմնական խմբերի՝ հիմնային, թթվային, ամֆոտեր (երկդիմի),  անտարբեր:

Հիմնային են կոչվում այն օքսիդները, որոնց համապատախանում են հիմքերին, դրանք մետաղների օքսիդներն են և փոխազդում են թթուների հետ առաջացնելով աղ և ջուր:

Թթվային են կոչվում այն օքսիդները, որոնց համապատասխանում են թթուներ, դրանք ոչ մետաղների օքսիդներն են և որոնք փոխազդում են հիմքերի հետ առաջացնելով աղ և ջուր:

Աֆմոտեր են կոչվում այն օքսիդները, որոնց համապատասխանում են, և՛ թթուներ, և՛ հիմքեր: