Posted in Քիմիա

Ջրածնի անձնագրի կազմումը

Քիմիական նշանը – H

Քիմիական բանաձեևը- H2

Կարգաթիվը- 1

Հարաբերական մոկելեկուլային զանգված Mr (H)= 1

Հարաբերական ատոմային զանգված Ar (H)= 1

Իզոտոպները-

Դիրքը պարբերական համակարգում- պարբերություն 1, խումբ 1, ենթախումբ 1, գլխավոր ենթախումբ

Ատոմի բաղադրությունը- (1p, 0n )1e

Հաշվել մեկ ատոմի զանգվածը — 1*1,66*10-27=1,66*10 — 27

Վալենտականությունը

օքսիդացման աստիճանը

Տարածվածությունը՝  Ջրածինը ամենատարածված տարն է տիեզերքում, իսկ երկրագնդում կազմում է 1%:

Ֆիզիկական հատկությունները՝  անգույն, անհամ, անհոտ գազ է: 14,5 անգամ թեթև է օդից: Շատ վատ է լուծվում ջրում 100 լիտրում 2 լիտր: Հեղուկանում է – 252,8 աստիճանում:

Advertisements
Posted in Քիմիա

Ջրածին

Ջրածինը պարբերական համակարգի առաջին պարբերության՝ առաջին խմբի, մեկ կարգաթվով տարրն է: Ջրածնի ատոմն ունի ամենապարզ կառուցվածքը` մեկ դրական լիցքով միջուկի  շուրջը սփռված է մեկ էլեկտրոն: Ջրածինն անգույնանհոտանհամ գազ էԲնական ջրածինը բաղկացած է պրոտիում (1H) և դեյտերիում(2H) կամ D կայուն իզոտոպներից:

Միացություններ՝

Միացություններ առաջացնելիս  ջրածինը հիմնականում ցուցաբերում է մետաղական հատկություն, այսինքն՝ տալիս է  մեկ էլեկտրոն և ձեռք է բերում +1 լիցք:

H01eH+
Իսկ որոշ պայմաններում ոչ մետաղական հատկություն` ընդունում է էլեկտրոն (օրինակ՝ մետաղների հետ առաջացած միացություններում)  և ձեռք բերում 1 օքսիդացման աստիճան:
H0+1e−→−H
Բանաձևը՝
Ջրածնի մոլեկուլի բանաձևն է՝ H2, հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը՝ 2,016 (կլորացված 2), մոլային զանգվածը՝ 2 գ/մոլ՝
Տարածվածությունը՝
Միացությունների ձևով ջրածինը չափազանց տարածված տարր է: Նա  կազմում է  ջրի զանգվածի 11%-ը, մտնում է բոլոր բուսական` մրգերի, բանջարեղենների, թթուների,  և կենդանական նյութերի` ճարպերի, սպիտակուցների,  ածխաջրերի, նավթի, և շատ այլ հանքային նյութերի բաղադրության մեջ:
Նա կազմում  է արեգակի և աստղերից շատերի զանգվածի կեսից ավելին: Արեգակնային համակարգիամենամեծ մոլորակը` Յուպիտերը, համարյա լրիվ կազմված է ջրածին քիմիական տարրից: Ցածրջերմաստիճանի և շատ բարձր ճնշման պատճառով ջրածինն այդ մոլորակի վրա գտնվում է պինդվիճակում:
Ջրածինը բնության մեջ ազատ վիճակում հանդիպում է չնչին քանակով՝ գլխավորապես մթնոլորտի  վերինշերտերում:  Երբեմն, այն երկրի ընդերքից դուրս է գալիս այլ գազերի հետ հրաբխային ժայթքումների, ինչպես նաև նավթի արդյունահանման ժամանակ
Posted in Քիմիա

Օքսիդներ

Օքսդիներ՝ բաժանվում են չորս հիմնական խմբերի՝ հիմնային, թթվային, ամֆոտեր (երկդիմի),  անտարբեր:

Հիմնային են կոչվում այն օքսիդները, որոնց համապատախանում են հիմքերին, դրանք մետաղների օքսիդներն են և փոխազդում են թթուների հետ առաջացնելով աղ և ջուր:

Թթվային են կոչվում այն օքսիդները, որոնց համապատասխանում են թթուներ, դրանք ոչ մետաղների օքսիդներն են և որոնք փոխազդում են հիմքերի հետ առաջացնելով աղ և ջուր:

Աֆմոտեր են կոչվում այն օքսիդները, որոնց համապատասխանում են, և՛ թթուներ, և՛ հիմքեր:

Posted in Քիմիա

Թթվածնի ֆիզիկական հատկությունները

Թթվածնին (երկթթվածնին)՝ որպես պարզ նյութի, ծանոթ չլինել չեք կարող, քանի որ բոլորս ենք այդ նյութը շնչում։ Հայտնի է, որ թթվածինը.

 • սովորական պայմաններում գազ է,
 • հոտ չունի,
 • անգույն է,
 • համ չունի,
 • եռում է -183 °C ջերմաստիճանում,
 • պնդանում է -219°C ջերմաստիճանում,
 • հեղուկ և պինդ վիճակում երկնագույն է,
 • հեղուկ վիճակում դեպի մագնիսն է ձգվում

Թթվածնի խտությունը 0 °C ջերմաստիճանում և 101 կՊա ճնշման տակ հավասար է 1,43 գ/լ, ինչը 1,11 անգամ մեծ է օդի խտությունից։ Թթվածինը ջրում քիչ է լուծվում. 200 °C ջերմաստիճանում 100 ծավալ ջրում լուծվում է 3 ծավալ թթվածին, որն էլ, ապահովում է ջրային կենդանիների ու բույսերի շնչառությունը։

Ջերմաստիճանը բարձրացնելիս թթվածնի, ինչպես և՝ ցանկացած այլ գազի, լուծելիությունը ջրում նվազում է, իսկ իջեցնելիս՝ աճում։ Օրինակ՝ 0 °C ջերմաստիճանում թթվածնի լուծելիությունը 100 ծավալ ջրում 5 ծավալ է, և այդ հանգամանքի հետ է մասամբ կապված հյուսիսային ծովերի ձկնառատությունը։

Posted in Քիմիա

Թթվածնի անձնագրի կազմումը

Թթվածնի անձնագրի կազմումը`

Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը

Քիմիական նշանը O

Քիմիական բանաձևը O2

Հարաբերական ատոմային զանգված՝ Ar 16

Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr 32

Իզոտոպները 16O,17O,18O 8O, 9O, 10O.

Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվը՝ 8, պարբերությունը՝ վեցերրորդ պարբերություն, խումբը՝ գլխավոր ենթախումբ։

Posted in Քիմիա

Նիկոտին…

Ծխախոտի բաղադրիչներից մեկը նիկոտին կոչվող նյութն է: Նիկոտինը վայրկյանների ընթացքում հասնելով ուղեղին՝ ստիպում է ձեզ ավելի աշխույժ զգալ: Բայց քանի որ այդ ազդեցությունը կարճաժամկետ է, ապա որոշ ժամանակ անց դուք ավելի հոգնած եք ձեզ զգում: Նիկոտինը շատ արագ սովորություն է ստեղծում, ինչի արդյունքում մարդիկ ծխելն այնքան դժվար են դադարեցնում:
Նիկոտինից ֆիզիկապես հրաժարվելը կարող է խաթարել ձեր կոգնիտիվ գործառությունը և առաջաղնել անհանգիստ, գրգռված և ճնշված վիճակ: Կարող է նույնիսկ հանգեցնել գլխացավերի և քնի խանգարումների: Ծխելու ժամանակ այնպիսի նյութեր են մտնում օրգանիզմ, որոնք կարող են վնասել ձեր թոքերը: Ժամանակի ընթացքում դա կարող է բերել մի շարք խնդիրների: Ծխող մարդիկ թոքային հիվանդությունների ավելի մեծ ռիսկի են ենթարկվում, որոնցից են`

 • էմֆիզեմա
 • քրոնիկական բրոնխիտ
 • թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդություն
 • թոքերի քաղցկեղ

Ծխախոտից հրաժարվելը կարող է հանգեցնել շնչառական ժամանակավոր գերծանրաբեռնվածության և անհանգստության, քանի որ թոքերը և օդուղիները սկսում են մաքրվել: Ծխելը թողնելուց անմիջապես հետո լորձի գերարտադրությունը վկայում է, որ ձեր շնչառական համակարգը վերականգնվում է:
Երեխաները, որոնց ծխողները ծխում են, ավելի հակված են այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են` հազը, ասթման, թոքաբորբը և բրոնխիտը:

Ծխելը վնասում է ձեր ամբողջ սիրտ-անոթային համակարգը: Նիկոտինը բերում է անոթների պատի հաստացման, ինչը սահմանափակում է արյան հոսքը: Ժամանակի ընթացքում անոթների շարունակվող նեղացումը, ինչպես նաև դրանց վնասումը, կարող է առաջացնել ծայրամասային անոթների հիվանդություններ:
Ծխելը նպաստում է նաև արյան ճնշման բարձրացմանը, թուլացնում արյան անոթների պատերը և բարձրացնում թրոմբագոյացման հավանականությունը: Այս բոլորն իրենց հերթին մեծացնում են կաթվածի առաջացման ռիսկը:
Ծխողների մոտ հաճախ նկատվում է սրտային հիվանդության վատթարացում, եթե նրանք արդեն սրտի, անոթների ստենտավորման վիրահատություն կամ սրտի կաթված են ունեցել:
Ծխելը ազդում է ոչ միայն ձեր, այլև շրջապատի սիրտ-անոթային համակարգի վրա: Պասիվ ծխողները ենթարկվում են սիրտ-անոթային հիվանդությունների առաջացման միևնույն ռիսկին: Ծխելու առավել ակնհայտ նշաններն արտահայտվում են մաշկի փոփոխությունների տեսքով: Ծխախոտի ծխի մեջ պարունակվող նյութերը փոխում են մաշկի կառուցվածքը: Վերջերս իրականացված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ ծխելը զգալիորեն մեծացնում է քաղցկեղային բջիջների (մաշկի քաղցկեղի) առաջացման վտանգը:

Եղունգները ևս զերծ չեն մնում ծխելու վնասակար հետևանքներից: Ծխելը մեծացնում է եղունգների սնկային հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը:
Նիկոտինն ազդում է մազերի վրա նույնպես: Մեկ այլ հետազոտությամբ պարզվել է, որ այն մեծացնում է մազաթափության վտանգը և նպաստում ճերմակելուն: Ծխելը մեծացնում է բերանի, կոկորդի, ըմպանի, կերակրափողի և ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղի առաջացման վտանգը: Ծխելն ազդում է նաև ինսուլինի վրա`առաջացնելով ինսուլինային կայունություն: Դա բերում է երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի և դրա բարդությունների զարգացման: Նիկոտինն ազդում է դեպի սեռական օրգաններ արյան հոսքի վրա, ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց մոտ: Տղամարդկանց դեպքում դա կարող է պասիվացնել սեռական վարքը: Կանանց դեպքում կարող է հանգեցնել սեռական անբավարարվածության: Ծխելը կարող է նաև նվազեցնել տղամարդկանց և կանանց սեռական հորմոնների մակարդակը: Սա կարող է հանգեցնել սեռական ցանկության նվազեցմանը:

Posted in Քիմիա

Քիմիական ռեակցիաներ

Քիմիական բանաձևը նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է նշանների և ինդեքսնորի միջոցով։

Օրենք 1։ Նյութի բաղադրության պահպանման օրենքը՝ Անկախ նյութի գտնվելու վայրից և ստացման եղանակներից նյութերը ունեն հաստատում բաղադրություն։ Քիմիական հավասարումը ռեակցիայի պայմանական գրառում է, որը գրվում է բանաձևերի և գործակիցների միջոցով։

Օրենք 2։ Վերցված նյութերի զանգվածը հավասար է ստացված նյութերի զանգվածին։

Կան չորս տեսակի քիմիական ռեակցիաներ՝ միացման, քայքայման, տեղակալման, փոխանակման։

ՄԻԱՑՄԱՆ են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ երկու կամ ավելի նյութերից ստացվում է մեկ բարդ նյութ։ Միացման տեակցիայի ժամանակ չի կարող ստացվել պարզ նյութ։

2Mg+O2=2MgO

4Na+O2=2Na2O

4Al+3O2=2Al2O3

4P+5O2=2P2O5

ՔԱՅՔԱՅՄԱՆ են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակմեկ բարդ նյութից ստացվում են մի քանի նյութեր։

2. Քայքայման

Cu2CH2O5=2CuO+H20+CO2

(MH4)2 Cr2O7=Cr2O3+N2+4H2O-ամոնիումի բիքրոմատ

ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնք կատարվում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, որտեղ պարզ նյութի տարի ատոմները տեղայալում են բարդ նյութի տարի ատոմներից որևէ մեկին։

A+BC=Ac+B

Fe++CuCi2=FeCi2+Cu

ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնք կատարվում են երկու բարդ նյութերի միջև, որտեղ այդ նյութերը փոխանակվում են իրենց բաղադրիչ մասերով։

AB+CD=AC+BD

ՉԵԶՈՔԱԿԱՆ են կոչվում այն ռեակցիանորը, որոնք կատարվում են թթուների և հիմքերի միջև, որի արդյունքում ստացվում է աղ և չեզոք նյութ՝ ջուր։